Enstitü Kurulu

Prof. Dr. Halil Murat ALĞIN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür

Yrd. Doç. Dr. Mustafa DURĞUN

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür Yrd.

Doç. Dr. Refet KARADAĞ

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. M. Tahir GÜLLÜOĞLU

Elekt-Elektr Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Yrd. Doç. Dr. Hakkı GÜLŞEN

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ali SARIIŞIK

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Aydın İZGİ

Matematik Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Oral OLTULU

Fizik Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mehmet ASLANOĞLU

Kimya Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Hasan AKAN

Biyoloji Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ayhan ATLI

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Emine ÇIKMAN

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Bekir Erol AK

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. İrfan ÖZBERK

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Cengiz KAYA

Toprak Bil. ve Bitki Bes. Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. İdris BAHÇECİ

Tarımsal Yap. ve Sulama Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Abdullah CAN

Zootekni Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Tarım Makineleri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Turan BİNİCİ

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Üye

Cihat BENGİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Raportör

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 3760-61-62 
Fax : 0.414 318 3827
E-pst: fenbilens@harran.edu.tr