BİTKİ KORUMA ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5109101 Entomolojide Biyoteknik Yöntemler S 3 0 3 6
2 5109103 Böcek Populasyon Ekolojisi S 3 0 3 6
3 5109105 Zararlılarla Biyolojik Savaş S 3 0 3 6
4 5109107 Entomolojide Preparasyon ve Çizim S 3 0 3 6
5 5109109 Deneysel  Viroloji S 3 0 3 6
6 5109111 Tarım ve Çevre Kirliliği S 3 0 3 6
7 5109113 Bitki Korumada Son Gelişmeler S 3 0 3 6
8 5109115 Böcek Taksonomisi S 3 0 3 6
9 5109117 Böcek Fizyolojisi S 3 0 3 6
10 5109119 Tarımsal Savaş Zararlı. Kar. Kull. Prep. S 3 0 3 6
11 5109121 Bit. Kor. Sanit. Karan. Ve Serti. Prog. S 3 0 3 6
12 5109123 Fitopoloji Lab. Çalışma Prensipleri S 3 0 3 6
13 5109125 Gen Klonlanması S 3 0 3 6
14 5109127 Bitki Hastalıklarını Tanımlamada Serolojik Metot S 3 0 3 6
15 5109129 Böceklerde Taşınan Hastalıkların Epidemiyoloj... S 3 0 3 6
16 5109131 Agroekoloji ve Ekolojik Tarımda Bitki Koruma S 3 0 3 6
17 5109133 Böceklerle Bitkiler Arasındaki Besin İlişkile... S 3 0 3 6
18 5109135 Yabancı Ot Ekolojisi S 3 0 3 6
19 5109137 Zehirli Yabancı Otlar S 3 0 3 6
20 5109145 Bitki Solgunluk Hastalıklarının Biyokimyası S 3 0 3 6
21 5109146 Kentsel Entomoloji S 3 0 3 6
22 5109147 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
23 5109102 Seminer Z 0 2 0 6
24 5109701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
25 5109703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5109202 Bitki Paraziti Fungusların Sistematiği S 3 0 3 6
2 5109204 Böceklerin Toplanması ve Kolleksiyonu S 3 0 3 6
3 5109206 Entomolojide Özel Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
4 5109208 Pestisitlerin Yararlı Faunaya Etkisi S 3 0 3 6
5 5109210 Tüm Savaşımın İlkeleri S 3 0 3 6
6 5109212 Pestisit Toksikolojisi S 3 0 3 6
7 5109214 Organizmalarda Enerji Akışı S 3 0 3 6
8 5109216 Fitopatolojide Elektroferetik  Yöntemler S 3 0 3 6
9 5109218 Bitki Virüs Hastalıklarını Tanılama Yönt. S 3 0 3 6
10 5109220 Bitki Hastalıklarının Epidemiyolojisi S 3 0 3 6
11 5109222 Antogonistlerin Bitki Korumadaki Önemi S 3 0 3 6
12 5109224 Böcek Taksonomisi II S 3 0 3 6
13 5109226 Böceklerde Davranış Özellikleri S 3 0 3 6
14 5109228 Çevre Kirliliğinin Bitki Üzerindeki Etkisi S 3 0 3 6
15 5109230 Bitki Korumada Son Gelişmeler S 3 0 3 6
16 5109232 Yabancı Ot Sistematitği S 3 0 3 6
17 5109234 Herbisitlerin Etki Mekanizması S 3 0 3 6
18 5109236 Yab. Ot. Alt.Kont. Yönt. Biy. Müc. Uyg. S 3 0 3 6
19 5109238 Bit. Hast. Karş. Olş. Day. ve Sav. Mekz. S 3 0 3 6
20 5109240 Yab. Ot- Kült. Bitk. Rekb. İlk. S 3 0 3 6
21 5109246 Bitki, patojen, tuz ilişkileri S 3 0 3 6
22 5109247 Doğal Düşman Arthropod Türlerinin Lab. Yetişt... S 3 0 3 6
23 5109248 Entomofag Böcekler S 3 0 3 6
24 5109249 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
25 5109201 Seminer Z 0 2 0 6
26 5109601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
27 5109604 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Bitki Koruma Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr