BİYOLOJİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5104101 Biyoenerjetik S 3 0 3 6
2 5104103 Hücre Fizyolojisi S 3 0 3 6
3 5104105 Sucul Ekoloji ve Toksikoloji I S 3 0 3 6
4 5104109 Hayvansal Doku Kültürü S 3 0 3 6
5 5104113 Biyolojide Son Gelişmeler S 3 0 3 6
6 5104115 Biyolojide Araştırma Yöntemleri S 3 0 3 6
7 5104117 Hidrobiyoloji I S 3 0 3 6
8 5104121 Böcek Biyokimyası S 3 0 3 6
9 5104123 Türkiye Tatlısu Balıklarının Coğrafik Dağılım... S 3 0 3 6
10 5104127 Biyocoğrafya  I S 3 0 3 6
11 5104129 Üreme Biyolojisi S 3 0 3 6
12 5104131 Bakteri Genetiği S 3 0 3 6
13 5104133 İleri Parazitoloji S 3 0 3 6
14 5104135 Bitkilerde Stress Fizyolojisi S 3 0 3 6
15 5104137 Bitki Sosyolojisi S 3 0 3 6
16 5104139 Biyoinformatik S 3 0 3 6
17 5104141 İleri Moleküler Biyoloji S 3 0 3 6
18 5104143 Protein Biyokimyası S 3 0 3 6
19 5104145 Mesleki Latince S 3 0 3 6
20 5104147 Biyomembranlar ve Taşınma Mekanizması S 3 0 3 6
21 5104149 Bitkilerin Metabolizma Fizyolojisi S 3 0 3 6
22 5104151 Böceklerde Eşleşme Sistemleri ve  Davranış S 3 0 3 6
23 5104153 İleri Evrim S 3 0 3 6
24 5104155 Botanik Nomenklatürü ve Terminolojisi S 3 0 3 6
25 5104156 İleri Etnobotanik S 3 0 3 6
26 5104157 Serbest Radikaller Ve Antioksidanlar S 3 0 3 6
27 5104158 İleri Mikoloji S 3 0 3 6
28 5104159 Mikrobiyal Fizyoloji S 3 0 3 6
29 5104160 İleri Çevre Biyolojisi S 3 0 3 6
30 5104161 Yaban Hayatı Ekolojisi S 3 0 3 6
31 5104162 Bitki Büyüme Regülatörleri S 3 0 3 6
32 5104163 Diyatome Biyolojisi ve Sistematiği S 3 0 3 6
33 5104164 Göl İyileştirmesi ve Yöntemi S 3 0 3 6
34 5104165 Fitoplankton Ekolojisi S 3 0 3 6
35 5104166 Türkiye Step Vejetasyonu ve Ekolojisi S 3 0 3 6
36 5104167 İleri Hücre Biyolojisi S 3 0 3 6
37 5104168 Türkiye Herpetofaunası S 3 0 3 6
38 5104169 Zehirli Hayvanlarda Savunma ve Saldırı Davran. S 3 0 3 6
39 5104170 Rekombinant DNA Teknolojisi S 3 0 3 6
40 5104171 Reptilia Biyolojisi S 3 0 3 6
41 5104172 Davranışın Temel Öğeleri S 3 0 3 6
42 5104173 Kök Hücre Biyolojisi S 3 0 3 6
43 5104174 Dendroloji S 3 0 3 6
44 5104175 Bitki Moleküler Genetiğinde Güncel konular S 3 0 3 6
45 5104176 Kanser Moleküle Biyolojisi S 3 0 3 6
46 5104177 İleri Limnoloji S 3 0 3 6
47 5104178 Bitki Mikrobiyolojisi S 3 0 3 6
48 5104179 Balık Moleküler Genetiği S 3 0 3 6
49 5104180 Hayvan Populasyonların Genetik Analizi S 3 0 3 6
50 5104181 Moleküler Belirleyiciler S 3 0 3 6
51 5104182 Biyokimyasal Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
52 5104183 Apoptozis S 3 0 3 6
53 5104184 Proteomik ve Rekombinant Protein Üretimi S 3 0 3 6
54 5104185 Mikrobiyal Ekoloji S 3 0 3 6
55 5104186 Çayır Mer'a Ekoloji S 3 0 3 6
56 5104187 Tümör İmmünolojisi S 3 0 3 6
57 5104189 Toprak Enzimleri S 3 0 3 6
58 5104188 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
59 5104102 Seminer Z 0 2 0 6
60 5104701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
61 5104703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5104202 Bitki Hücre Kültürü S 3 0 3 6
2 5104203 İleri Türkiye Zoocoğrafyası S 3 0 3 6
3 5104204 Biyolojide Son Gelişmeler S 3 0 3 6
4 5104205 Biyoiklim S 3 0 3 6
5 5104206 Biyokimyasal Hesaplamalar S 3 0 3 6
6 5104207 Mikrobiyal Biyoteknoloji S 3 0 3 6
7 5104208 Endokrinoloji S 3 0 3 6
8 5104209 Vektör Ekolojisi S 3 0 3 6
9 5104210 Sucul Ekoloji ve Toksikoloji II S 3 0 3 6
10 5104212 Mutajen ve Mutasyon Tipleri S 3 0 3 6
11 5104214 Hayvansal Doku Preparasyonu S 3 0 3 6
12 5104216 Protozooloji S 3 0 3 6
13 5104218 İmmunoloji S 3 0 3 6
14 5104220 Karbonhidrat Metabolizması S 3 0 3 6
15 5104222 Balıkların Popülasyon Dinamiği S 3 0 3 6
16 5104224 Hidrobiyoloji II S 3 0 3 6
17 5104225 Chlorophyta Biyolojisi ve Sistematiği S 3 0 3 6
18 5104226 Türkiyenin Biyolojik Çeşitliliği S 3 0 3 6
19 5104228 Balıklarda Yaş Tayini Metotlar S 3 0 3 6
20 5104232 Bitki Toplama Ve Herbaryum Teknikleri S 3 0 3 6
21 5104234 Sistemetiğin Esasları S 3 0 3 6
22 5104236 Biocoğrafya II S 3 0 3 6
23 5104238 Tıbbi Ve Zehirli Bitkiler S 3 0 3 6
24 5104240 Bitki Örn. Teşhis Ve Ad. Teknikleri S 3 0 3 6
25 5104242 Genetik Kaynaklar S 3 0 3 6
26 5104244 Mikroteknik S 3 0 3 6
27 5104246 Helmintoloji S 3 0 3 6
28 5104248 Sinir Bilimi S 3 0 3 6
29 5104250 Hücre-İçi Sinyalizasyon S 3 0 3 6
30 5104252 Genetik Mühendisliği S 3 0 3 6
31 5104254 Biyoakustik S 3 0 3 6
32 5104256 Bentik Alg Ekolojisi S 3 0 3 6
32 5104257 Türkiye Orman Vejetasyonu S 3 0 3 6
33 5104258 Bitki Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
34 5104259 Doğal Kaynakların Korunması S 3 0 3 6
35 5104260 Bitkilerde Çimlenme Fizyolojisi S 3 0 3 6
36 5104261 Göl İyileştirilmesi ve Yöntemi S 3 0 3 6
37 5104262 Tümör Biyolojisi S 3 0 3 6
38 5104263 Omurgalı Hematolojisi S 3 0 3 6
39 5104264 Herptillerde İletişim S 3 0 3 6
40 5104265 Amfibi Biyolojisi S 3 0 3 6
41 5104266 Biyologlar için Fotoğraf Tekniği S 3 0 3 6
42 5104267 Maya Genetiği ve Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
43 5104268 Tıbbi Ekoloji S 3 0 3 6
44 5104269 Hayvanlarda Renklenme S 3 0 3 6
45 5104270 Tümör İmmülojisi S 3 0 3 6
46 5104271 Bilimsel Makale Yazım Teknikleri S 3 0 3 6
47 5104272 Türkiye Halofit Vejetasyonu S 3 0 3 6
48 5104273 Türkiye'deki Park - Bahçe Süs Bitkileri S 3 0 3 6
49 5104274 Moleküler Biyoloji Teknikleri S 3 0 3 6
50 5104275 Kanser Hücrelerinde Sinyal İletimi S 3 0 3 6
51 5104276 Akarsu Biyolojisi ve Ekolojisi S 3 0 3 6
52 5104277 Mikroalg Kültür Teknikleri S 3 0 3 6
53 5104278 Mikrosatellit DNA Analizi ve Uygulama Alanlar. S 3 0 3 6
54 5104279 Koruma Genetiği S 3 0 3 6
55 5104280 Genetik ve Evcilleştirmenin Kökeni S 3 0 3 6
56 5104281 Gen Klonlama ve DNA Analizinin Temel İlkeleri S 3 0 3 6
57 5104282 Oksidatif Stres ve Antioksidanlar S 3 0 3 6
58 5104283 Proteinlerin Yapısı ve Fonksiyonları S 3 0 3 6
59 5104284 Biyoremediasyon S 3 0 3 6
60 5104285 Hücre Migrasyonu S 3 0 3 6
61 5104286 Kök Hücre Uygulamaları S 3 0 3 6
62 5104287 Mikrobiyal Tanılama Yöntemleri S 3 0 3 6
63 5104288 Endüstriyel Mikrobiyoloji S 3 0 3 6
64 5104289 Mikroalg Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
65 5104290 Mikrobiyal Biyogübreler S 3 0 3 6
66   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
67 5104201 Seminer Z 0 2 0 6
68 5104601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
69 5104603 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Biyoloji Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr