ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5117101 İleri Mühendislik Matematiği I S 3 0 3 6
2 5117103 Sayısal Filtre Tasarımı S 3 0 3 6
3 5117104 Dijital Kontrol ve Uygulamaları S 3 0 3 6
4 5117105 Görüntü İşlem S 3 0 3 6
5 5117106 Konuşma ve Ses İşleme S 3 0 3 6
6 5117107 Yapay Sinir Ağları ve Bulanık Mantık S 3 0 3 6
7 5117108 İleri Sayısal Sistem Tasarımı S 3 0 3 6
8 5117109 Programlanabilir Mantıksal Denetleyiciler(PLC... S 3 0 3 6
9 5117110 Aktif Devre Sentezi S 3 0 3 6
10 5117111 İleri Güç Elektroniği S 3 0 3 6
11 5117112 İleri Bilgisayar Ağları S 3 0 3 6
12 5117113 Servise Dayalı Yazılım Tasarımı S 3 0 3 6
13 5117114 Grid Bilişim Ortamları S 3 0 3 6
14 5117115 Nesneye Dayalı Programlama Teknikleri S 3 0 3 6
15 5117116 Sayısal Video İşleme S 3 0 3 6
16 5117117 Yapay Zeka Optimizasyon Teknikleri S 3 0 3 6
17 5117118 Makine Öğrenmesi S 3 0 3 6
18 5117119 Mühendislikte Yapay Sinir Ağları İleri Uygula... S 3 0 3 6
19 5117120 Örüntü Tanıma S 3 0 3 6
20 5117121 Doğal Dil İşleme S 3 0 3 6
21 5117123 Bilgisayar Uygulamaları İleri Proje Yönetimi S 3 0 3 6
22 5117124 Asenkron Makinaların Kontrolu S 3 0 3 6
23 5117125 Aygıt Elektronik bileşenleri S 3 0 3 6
24
5117126
Tümleşik Analog Devre Tasarımı S 3 0 3 6
25 5117122 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
26 5117102 Seminer Z 0 2 0 6
27 5117701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
28 5117703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5117202 İleri Mühendislik Matematiği II S 3 0 3 6
2 5117203 Bilgisayar Kontrollü Sistemler S 3 0 3 6
3 5117204 Görüntü İşletme Teknikleri ve Mühendislik Uyg... S 3 0 3 6
4 5117205 Fuzzy Lojik Kontrolü S 3 0 3 6
5 5117206 Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici İle Kontr... S 3 0 3 6
6 5117207 Fotovoltaik Malzemeler ve Devreler S 3 0 3 6
7 5117208 Yüksek Hızlı Bilgisayar Aritmetiği S 3 0 3 6
8 5117209 Bilgisayar Ağları Güvenliği S 3 0 3 6
9 5117210 İleri Yazılım Mühendisliği S 3 0 3 6
10 5117211 Bulut Bilişim S 3 0 3 6
11 5117212 Çok Çekirdekli Sistemlerde Paralel Programlam... S 3 0 3 6
12 5117213 Bilgisayar Destekli Elektronik Devre Tasarımı S 3 0 3 6
13 5117214 Elektrik Makinalarınin Sürücü Sistemleri S 3 0 3 6
14 5117215 Düşük Gerilimli/Güçlü Analog Tümdevre Tasarım... S 3 0 3 6
15 5117216 Akım-Modlu Analog Devre Tasarımı S 3 0 3 6
16 5117217 Gömülü Sistemler S 3 0 3 6
17 5117218 Olasılık Kuramı ve Rastlantı Süreçleri S 3 0 3 6
18 5117219 Sayısal İletişim Kuramı S 3 0 3 6
19 5117220 Bilgisayar İnsan Etkileşimi S 3 0 3 6
20 5117221 Veri Madenciliği S 3 0 3 6
21 5117223 Bulanık Bilgi Tabanlı Sistemlerde İleri Uygul... S 3 0 3 6
22 5117225 Alternatif Akım Makinalarında Vektör Denetimi S 3 0 3 6
23 5117226 Medikal ölçüm teknikleri S 3 0 3 6
24 5117227 Tümleşik Analog Devre Tasarımı S 3 0 3 6
25 5117224 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve yayın Etiği S 3 0 3 6
27 5117201 Seminer Z 0 2 0 6
28 5117601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
29 5117603 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Elektrik Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr