FİZİK ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5105103 Nükleer Fizik I S 3 0 3 6
2 5105104 İleri Katıhal Magnetizması S 3 0 3 6
3 5105105 Yüksek Vakum Teknolojisi I S 3 0 3 6
4 5105107 Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri I S 3 0 3 6
5 5105109 Güneş Enerjisi Fiziği S 3 0 3 6
6 5105111 Atmosfer Fiziği S 3 0 3 6
7 5105113 Kantum Mekaniği I S 3 0 3 6
8 5105115 Klasik Mekanik I S 3 0 3 6
9 5105117 Fizikte Matematik Metotlar I S 3 0 3 6
10 5105119 Elektromagnetik Teori I S 3 0 3 6
11 5105121 Atom ve Molekül Fiziği I S 3 0 3 6
12 5105123 Katıhal Fiziği I S 3 0 3 6
13 5105127 Yarı İletkenler Fiziği I S 3 0 3 6
14 5105129 Düşük Sıcaklık Lab. Teknik. S 3 0 3 6
15 5105131 Süper  İletkenlik Fiziği I S 3 0 3 6
16 5105133 Katıların Yapısal Özellikleri S 3 0 3 6
17 5105135 Fizikte  Son Gelişmeler S 3 0 3 6
18 5105137 Radyasyon ve Sağlık Fiziği S 3 0 3 6
19 5105139 Rad. Mad. İle Etkil.ve Simulas.-I S 3 0 3 6
20 5105141 Mikrodozimetri-I S 3 0 3 6
21 5105143 Seramik Ve Uygulamaları S 3 0 3 6
22 5105145 Fizikte Sayısal Yöntemler S 3 0 3 6
23 5105147 Spektroskopik Yöntemler ve Uygulamaları S 3 0 3 6
24 5105151 Modern Spektroskopik Metodlara Giriş S 3 0 3 6
25 5105153 Yüksek Enerji Fiziği S 3 0 3 6
26 5105155 Kristallografi S 3 0 3 6
27 5105157 X-Işınları ile Yapı Belirlenmesi S 3 0 3 6
28 5105159 İstatistik Mekanik I S 3 0 3 6
29 5105502 Atom ve Molekül Fiziği II S 3 0 3 6
30 5105160 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
31 5105102 Seminer Z 0 2 0 6
32 5105701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
33 5105703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5105202 Kuantum Mekaniği I S 3 0 3 6
2 5105203 Katıhal Fiziği I S 3 0 3 6
3 5105204 Nükleer Fizik II S 3 0 3 6
4 5105205 Atom ve Molekül Fiziği I S 3 0 3 6
5 5105206 Yüksek Vakum Teknolojisi II S 3 0 3 6
6 5105207 İnce Film Hazırlama Teknikleri ve Nano Yapıla... S 3 0 3 6
7 5105208 Nükleer Radyasyon Ölçme Yöntemleri II S 3 0 3 6
8 5105210 Güneş Enerjisinde Teknik Gelişmeler S 3 0 3 6
9 5105212 Kantum Mekaniği II S 3 0 3 6
10 5105214 Klasik Mekanik II S 3 0 3 6
11 5105216 Fizikte Matematik Metotlar II S 3 0 3 6
12 5105218 Elektromagnetik Teori II S 3 0 3 6
13 5105220 Atom ve Molekül Fiziği II S 3 0 3 6
14 5105222 Gurup Teorisine Giriş S 3 0 3 6
15 5105224 Yarı İletkenler Fiziği II S 3 0 3 6
16 5105226 X-Işınları Kırınımı S 3 0 3 6
17 5105228 Fizikte Son Gelişmeler S 3 0 3 6
18 5105230 Süper  İletkenlik Fiziği lI S 3 0 3 6
19 5105232 Biyomedikal Fizik S 3 0 3 6
20 5105234 Rad. Madde İle Etki. ve Simulasyonu-II S 3 0 3 6
21 5105236 Mikrodozimetri-II S 3 0 3 6
22 5105238 Sol-Jel Tekniği Ve Uygulamaları S 3 0 3 6
23 5105240 İleri Hesaplamalı Fizik S 3 0 3 6
24 5105242 Spektroskopide Teorik Hesaplamalar S 3 0 3 6
25 5105244 Dielektrik Malzemeler Fiziği S 3 0 3 6
26 5105246 Sıvı Kristaller Fiziği S 3 0 3 6
27   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
28 5105201 Seminer Z 0 2 0 6
29 5105601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
30 5105801 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Fizik Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr