GIDA MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5110103 Öğütme Teknolojisi S 3 0 3 6
2 5110105 Ekmek Teknolojisi S 3 0 3 6
3 5110107 Beslenme İlkeleri S 3 0 3 6
4 5110109 Meyve Suyu İşleme Teknolojisi S 3 0 3 6
5 5110111 Reçel Yapım Tekniği S 3 0 3 6
6 5110113 Gıda Biliminde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5110117 Yoğurt Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
8 5110119 İçme Sütü Teknolojisi S 3 0 3 6
9 5110121 Şarap Teknolojisi S 3 0 3 6
10 5110127 Süt Kimyası ve Biyokimyası S 3 0 3 6
11 5110129 Enzim Teknolojisi S 3 0 3 6
12 5110131 Süttozu ve Koyulaştırılmış Süt Teknolojisi S 3 0 3 6
13 5110133 Meyve-Sebzelerin Kurutularak Dayandırılması S 3 0 3 6
14 5110135 Şekerleme Teknolojisi S 3 0 3 6
15 5110139 Peynir  Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
16 5110141 Bisküvi Teknolojisi S 3 0 3 6
17 5110143 Buğday Kimyası ve Teknolojisi S 3 0 3 6
18 5110145 Mikrobiyolojik Güvenlik ve Kalitede HAACP S 3 0 3 6
19 5110149 Makarnalık Buğday Kalitesi ve Kalite Değ. S 3 0 3 6
20 5110151 Gıda Mühendisliğinde Mekanik Prosesler S 3 0 3 6
21 5110153 Gıda Maddelerinin Soğukta Muhafaza Tekniği S 3 0 3 6
22 5110155 İleri Gıda Analizleri S 3 0 3 6
23 5110157 Süt Esaslı Ürünler Teknolojisi S 3 0 3 6
24 5110158 Gıda Biyoteknolojisi Ve Endüstriyel Uygulamal... S 3 0 3 6
25 5110159 Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri S 3 0 3 6
26 5110160 Gıda Endüstirisinde Ürüm Geliştirme S 3 0 3 6
27 5110161 Yumuşak Buğday Ürünleri Teknolojisi S 3 0 3 6
28 5110162 Zeytin ve Zeytinyağı İşleme Teknolojisi S 3 0 3 6
29 5110163 Gıdalarda Aroma ve Aroma Maddeleri S 3 0 3 6
30 5110164 Gıda Lipitleri S 3 0 3 6
31 5110165 Gıda Mühendisliği İstatistiksel Uygulamalar S 3 0 3 6
32 5110166 İleri Süt Mikrobiyolojisi S 3 0 3 6
33 5110167 Kimyasal Gida Katkilari S 3 0 3 6
34 5110168 Laktik Asit Ürünleri ve Sirke Teknolojisi S 3 0 3 6
35 5110169 Prebiyotikler ve Probiyotikler S 3 0 3 6
36 5110170 Süt İşleme Mühendisliği S 3 0 3 6
37 5110171 Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği ve Mo... S 3 0 3 6
38 5110172 Gıda İşletmelerinde Hijyen-Sanitasyon Tasarım... S 3 0 3 6
39 5110173 Gıdalarda Raf ömrü ve Raf Ömrünün Belirlenmes... S 3 0 3 6
40 5110174 Peynir Kimyası, Fiziği ve Mikrobiyolojisi S 3 0 3 6
41 5110175 Süt Ürünlerinde Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
42 5110176 Gıdalarda Yapı ve Reoloji S 3 0 3 6
43 5110177 Hububat ve Yağlı Tohumların Kurutulması ve De... S 3 0 3 6
44 5110178 Gıdalarda Su Aktivitesi ve Soğurma S 3 0 3 6
45 5110180 Su Ürünleri İşleme Teknikleri S 3 0 3 6
46 5110179 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
47 5110102 Seminer Z 0 2 0 6
48 5110701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
49 5110704 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5110202 Gıdalarda Renk Maddeleri ve Analizi S 3 0 3 6
2 5110203 Yenilebilir Mantarlar ve Besin Değerleri S 3 0 3 6
3 5110210 Gıda Mevzuatı ve Kalite Kontrolü S 3 0 3 6
4 5110212 Gıdaların Duyusal Değerlendirme Yöntemleri S 3 0 3 6
5 5110214 Gıda Biliminde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
6 5110216 Süt Teknolojisinde Kullanılan Katkı Maddeleri S 3 0 3 6
7 5110218 Yabancı Tip Peynir Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
8 5110220 Gıdalarda Kullanılan Antimikrobiyel Maddeler S 3 0 3 6
9 5110222 Dondurma Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
10 5110224 Malt ve Bira Teknolojisi S 3 0 3 6
11 5110226 Gıda Tesislerinin Kuruluş ve Organizasyonu S 3 0 3 6
12 5110228 Fermente Süt Ürünleri Teknolojisi S 3 0 3 6
13 5110230 Isı Uygulaması ve Alternatif Teknolojiler S 3 0 3 6
14 5110232 Meyve-Sebzelerin Dondurularak Dayandırılması S 3 0 3 6
15 5110234 Meyve Suyu Durultma Tekniği S 3 0 3 6
16 5110238 Şarap Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
17 5110240 Yüksek Alkollü İçkiler Teknolojisi S 3 0 3 6
18 5110242 Toplumda Beslenme Sorunları S 3 0 3 6
19 5110246 Gıdaların Kur. Güneş Enerjili Kurutucular S 3 0 3 6
20 5110248 Süt Ürünlerinde Yapı ve Reoloji S 3 0 3 6
21 5110250 Ek. Buğday - Un Kalite Krit. ve Kalite Değ. S 3 0 3 6
22 5110252 Peyniraltı Suyu Teknolojisi S 3 0 3 6
23 5110254 İşlenmiş Meyve-Sebze Ürün. Kalite Kontrolü S 3 0 3 6
24 5110258 Fermente Süt Ürün. Tat ve Aroma Gelişimi S 3 0 3 6
25 5110259 Gıdaların Kurutulmasında Püskürtmeli Kurutucu... S 3 0 3 6
26 5110260 Alkolsüz İçecekler ve İçecek Teknolojisi S 3 0 3 6
27 5110261 Süt Kolloidlerinin Agregasyonu ve Jelleşmesi S 3 0 3 6
28 5110262 Proteinlerin Gıda sistemlerinde İşlevleri S 3 0 3 6
29 5110263 Gıda Mühendisliğinde Reaksiyon Kinetiği ve Mo... S 3 0 3 6
30 5110264 Baharat Teknolojisi S 3 0 3 6
31 5110265 Fonksiyonel Gıdalar S 3 0 3 6
32 5110266 Gıda Ambalajlama Teknolojisinde Yeni Gelişmel... S 3 0 3 6
32 5110267 Gıda Karbohidratları S 3 0 3 6
33 5110268 Gıda Proteinleri ve Elektroforez Uygulamaları S 3 0 3 6
34 5110269 Gıda Toksikolojisi ve Allerjenleri S 3 0 3 6
35 5110270 Ileri Gıda Biyokimyası S 3 0 3 6
36 5110271 Meyve Şarapları ve Özel Şaraplar Teknolojisi S 3 0 3 6
37 5110272 Özel Tahıl Ürünleri Teknolojisi S 3 0 3 6
38 5110273 Peynir Kusurları ve Önleme Yolları S 3 0 3 6
39 5110274 Starter Kültür Teknolojisi S 3 0 3 6
40 5110275 Fermente Tahıl Ürünleri Teknolojisi S 3 0 3 6
41 5110276 Geleneksel Peynirler ve Üretim Teknolojileri S 3 0 3 6
42 5110277 Enzim Teknolojisi S 3 0 3 6
43 5110278 Tereyağı Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
44 5110279 Tahıl ve Baklagil Kalitesi ile Kalite Kontrol... S 3 0 3 6
45 5110280 İleri Gıda Temel İşlemleri S 3 0 3 6
46 5110281 Gıdalarda Tağşişin Moleküler Yöntemlerle Anal... S 3 0 3 6
47 5110282 Genetiği Değiştirilmiş Gıdalar ve Analiz Yönt... S 3 0 3 6
48 5110283 Geleneksel Et Ürünleri S 3 0 3 6
49 5110284 Gıdalarda Kromatografik Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
50 5110285 Gıda Analizlerinde Metot Validasyonu ve Ölçüm... S 3 0 3 6
51 5110179 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
52 5110201 Seminer Z 0 2 0 6
53 5110601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
54 5110604 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Gıda Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr