İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5102101 İleri Yapı Dinamiği S 3 0 3 6
2 5102103 Plak Teorisi S 3 0 3 6
3 5102104 İleri Beton Teknolojisi S 3 0 3 6
4 5102105 İleri Yapı Statiği S 3 0 3 6
5 5102107 İleri Mekanik S 3 0 3 6
6 5102109 Hidromekanik I S 3 0 3 6
7 5102111 Su Kaynakları Sistemleri S 3 0 3 6
8 5102113 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi S 3 0 3 6
9 5102117 Yapıların Optimizasyonu S 3 0 3 6
10 5102119 Açık Kanal Hidroliği S 3 0 3 6
11 5102121 Taşkın Hidrolojisi S 3 0 3 6
12 5102123 Ulaştırma Planlaması S 3 0 3 6
13 5102125 Hafif Raylı Sistemler S 3 0 3 6
14 5102129 Hidrolojik Analiz  ve Tasarım S 3 0 3 6
15 5102131 Yap. Hasar Tesp. ve Yapı Kor. S 3 0 3 6
16 5102133 Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları S 3 0 3 6
17 5102135 Temel Mekaniği ve Uygulamaları I S 3 0 3 6
18 5102137 Şekil Değiştiren Cisimlerin Mekaniği S 3 0 3 6
19 5102139 Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri S 3 0 3 6
20 5102140 Kritik Durum Zemin Mekaniği Kuramı S 3 0 3 6
21 5102141 İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentet... S 3 0 3 6
22 5102142 Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi S 3 0 3 6
23 5102143 Şev Tasarımları S 3 0 3 6
24 5102144 Sulama Sistemlerinin Tasarımı S 3 0 3 6
25 5102145 Hidrodinamik-I S 3 0 3 6
26 5102146 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği S 3 0 3 6
27 5102147 Taşkın Kontrolü S 3 0 3 6
28 5102148 Havza Hidrolojisi S 3 0 3 6
29 5102149 Taşkın Hidrolojisi S 3 0 3 6
30 5102150 Rüzgar Etkisindeki Yapıların Dinamik Davranış... S 3 0 3 6
31 5102151 Kaya Mekaniği S 3 0 3 6
32 5102152 Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi S 3 0 3 6
33 5102153 Hesaplamalı Hidrolik S 3 0 3 6
34 5102154 Beton Katkı Maddeleri S 3 0 3 6
35 5102155 Yapı Malzemesi Deneylerinde Verilerin Değerle... S 3 0 3 6
36 5102156 Betonerme Yapılarda Donatı Korozyonu S 3 0 3 6
37 5102157 Analiz Metodları ve Laboratuar Uygulamaları S 3 0 3 6
38 5102158 Betonun Mekanik Özellikleri S 3 0 3 6
39 5102159 CBS de Konumsal Analizler S 3 0 3 6
40 5102161 Taze ve Sertleşmiş Betonda Deneysel Çalışmala... S 3 0 3 6
41 5102108 Derin Kazıların Geoteknik Tasarım Prensipleri S 3 0 3 6
42 5102106 Avrupa Standartlarıyla Geoteknik Tasarım Uygulamaları S 3 0 3 6
43 5102160 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
44 5102102 Seminer Z 0 2 0 6
  5102701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
  5102703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5102202 Birikt. Hazn. Tasarımı ve İşletilmesi S 3 0 3 6
2 5102203 Mühendislik Sismolojisi S 3 0 3 6
3 5102204 Yapıların Stabilite Analizi S 3 0 3 6
4 5102205 Özel Betonlar S 3 0 3 6
5 5102206 Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri S 3 0 3 6
6 5102208 Yapıların Deprem Boyutlandırılması S 3 0 3 6
7 5102210 Kabuk Teorisi S 3 0 3 6
8 5102212 Baraj Planlama ve Tasarımı S 3 0 3 6
9 5102214 İnşaat Müh. Son Gelişmeler S 3 0 3 6
10 5102216 Betonarme Özel Mühendislik Yapıları S 3 0 3 6
11 5102218 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri S 3 0 3 6
12 5102220 Esnek Üstyapılar S 3 0 3 6
13 5102222 Yüksek Standartlı Yol Tasarımı S 3 0 3 6
14 5102226 İleri Mukavemet S 3 0 3 6
15 5102228 Akarsu Hidroliği S 3 0 3 6
16 5102230 Hidrolojide İstatistik Yöntemler S 3 0 3 6
17 5102234 Tah. ve Tahrip Yapı Muayene Yönt. S 3 0 3 6
18 5102236 Hasar Görmüş Yap. Güçlend. S 3 0 3 6
19 5102238 Temel Mekaniği ve Uygulamaları  II S 3 0 3 6
20 5102240 Yapılarda Polimer kompoz. kullanımı S 3 0 3 6
21 5102241 Kentsel Altyapı Hidroliği S 3 0 3 6
22 5102242 Geoteknik Deprem Mühendisliği S 3 0 3 6
23 5102243 Endüstiyel Yapı Temellerinin Geoteknik Tasarı.. S 3 0 3 6
24 5102244 Taşınmaz Mal Değerlemesi S 3 0 3 6
25 5102245 Bilgisayar Destekli Tünel ve Tahkimat Tasarım... S 3 0 3 6
26 5102246 Türbülans S 3 0 3 6
27 5102247 Yapı Malzemesinde Reoloji S 3 0 3 6
28 5102248 Bağlayıcı Maddeler S 3 0 3 6
29 5102249 Beton ve Betonerme Yapılarda Dayanıklılık S 3 0 3 6
30 5102250 Hidrodinamik-II S 3 0 3 6
31 5102251 Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği S 3 0 3 6
32 5102252 Geoneknik Saha Uygulamaları S 3 0 3 6
32 5102253 Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları S 3 0 3 6
33 5102254 Havza Hidrolojisinde Modelleme S 3 0 3 6
34 5102255 Tarihi Yığma Yapıların Statik ve Dinamik Yükl.. S 3 0 3 6
35 5102256 İleri Kaya Mekaniği S 3 0 3 6
36 5102257 CBS de Konumsal Analizler ve Uygulamaları S 3 0 3 6
37 5102209 Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazık Temellerin Tasarımı S 3 0 3 6
38 5102207 Kazık Temeller ve Pratik Uygulama Esasları S 3 0 3 6
38 5102258 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
39 5102201 Seminer Z 0 2 0 6
40 5102601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
41 5102604 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
İnşaat Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr