KİMYA ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5106101 Kataliz S 3 0 3 6
2 5106105 Kimyada Son Gelişmeler S 3 0 3 6
3 5106107 Koordinasyon Bileşikler Kimyası S 3 0 3 6
4 5106109 Çekirdek Kimyası S 3 0 3 6
5 5106113 İleri Analitik Kimya S 3 0 3 6
6 5106119 Anorganik Kimyada Seçme Konular I S 3 0 3 6
7 5106121 Biyoanorganik Kimya S 3 0 3 6
8 5106123 Heterohalkalı Bileşikler I S 3 0 3 6
9 5106125 Organik Reaksiyon Mekanizmaları S 3 0 3 6
10 5106127 Polimer Kimyası I S 3 0 3 6
11 5106133 Fosfor Kimyası I S 3 0 3 6
12 5106135 Manyetik Kimya S 3 0 3 6
13 5106139 Korozyon I S 3 0 3 6
14 5106143 Analitik Kimyada Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
15 5106145 Adsorpsiyon S 3 0 3 6
16 5106149 Sentetik Polimer Kimyası-I S 3 0 3 6
17 5106151 Fotopolimerizasyon-I S 3 0 3 6
18 5106153 İyon Değiştiriciler ve Uygulamaları S 3 0 3 6
19 5106157 Polimer Degredasyonu S 3 0 3 6
20 5106161 İletken Polimer Elektrokimyası S 3 0 3 6
21 5106163 Modifiye Elektrotlar S 3 0 3 6
22 5106164 İletken Polimerik Malzemeler S 3 0 3 6
23 5106166 Geçiş ve İç Geçiş Metal Bileş. Elektronik Spe... S 3 0 3 6
24 5106167 Bilimsel Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
25 5106168 Bor Kimyası ve Uygulamaları S 3 0 3 6
26 5106169 Organik Kimyada Seçme Konular I S 3 0 3 6
27 5106170 Reaktif Ara Ürünler I S 3 0 3 6
28 5106171 Anorganik Sentez Teknikleri S 3 0 3 6
29 5106172 Potansiyometri S 3 0 3 6
30 5106175 Geçiş metaller Kimyası S 3 0 3 6
31 5106176 Karışımların Doğası I S 3 0 3 6
32 5106177 Organik Elektrokimya S 3 0 3 6
33 5106178 Elektrokimyasal Sensörler S 3 0 3 6
34 5106179 İnorganik Elektrokimya S 3 0 3 6
35 5106180 İleri Elektroanaltik Kimya 1 S 3 0 3 6
36 5106181 Deneysel Sonuçlarının Analizi S 3 0 3 6
37 5106182 İleri Organik Kimya  I S 3 0 3 6
38 5106183 İleri Elektrokimya 1 S 3 0 3 6
39 5106185 Atomik Spektroskopi S 3 0 3 6
40 5106186 Floresans ve fosforesans Spektroskopisi S 3 0 3 6
41 5106187 Organometalik Kimya I S 3 0 3 6
42 5106188 İleri Fizikokimya I S 3 0 3 6
43 5106189 Doğal Bileşikler Kimyası I S 3 0 3 6
44 5106190 Preparatif Ayırma Teknikleri S 3 0 3 6
45 5106191 İleri Biyokimya 1 S 3 0 3 6
46 5106192 Enzim Kinetiği S 3 0 3 6
47 5106193 Hesaplamalı Kimya S 3 0 3 6
48 5106194 Anorganik Biyokimya 1 S 3 0 3 6
49 5106195 NMR Spektroskopisine Giriş S 3 0 3 6
50 5106196 İleri Anorganik Kimya I S 3 0 3 6
51 5106197 Fotoelektron Spektroskopisi S 3 0 3 6
52 5106198 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
53 5106102 Seminer Z 0 2 0 6
54 5106701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
55 5106703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5106204 Tıbbi Bitkiler Kimyası S 3 0 3 6
2 5106206 Kantitatif Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
3 5106207 İletken Polimer Elektrokimyası-II S 3 0 3 6
4 5106208 Organik Bileşiklerin Elektronik Spektrumları S 3 0 3 6
5 5106210 İnfraret Spektroskopisi S 3 0 3 6
6 5106214 Kromatografi S 3 0 3 6
7 5106220 Anorganik Kimyada Seçme Konular II S 3 0 3 6
8 5106222 Organometalik Kimya S 3 0 3 6
9 5106224 Katıhal Kimya S 3 0 3 6
10 5106226 Heterohalkalı Bileşikler II S 3 0 3 6
11 5106228 Polimer Kimyası II S 3 0 3 6
12 5106230 İleri Elektrokimya II S 3 0 3 6
13 5106236 İleri Anorganik Reaksiyon Mekanizmaları S 3 0 3 6
14 5106240 Korozyon II S 3 0 3 6
15 5106242 Kimyasal Kinetik S 3 0 3 6
16 5106244 Modern Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
17 5106246 Eser Elem. Analiz Ayırma ve Zenginl.Yönt. S 3 0 3 6
18 5106248 Polimer Teknolojisi S 3 0 3 6
19 5106250 Fotopolimerizasyon-II S 3 0 3 6
20 5106252 Sentetik Polimer Kimyası-II S 3 0 3 6
21 5106254 Polimer Karakterizasyonu S 3 0 3 6
22 5106258 DNA Biyosensörleri S 3 0 3 6
23 5106262 Termal Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
24 5106263 Molekuller Spektroskopi S 3 0 3 6
25 5106264 Polimerizasyon Kinetiği S 3 0 3 6
26 5106265 Organik Kimyada Seçme Konular II S 3 0 3 6
27 5106266 Reaktif Ara Ürünler II S 3 0 3 6
28 5106267 Organometalik Kimya II S 3 0 3 6
29 5106268 Moleküller Simetri ve Grup Teorisi S 3 0 3 6
30 5106271 Kontrollü Radikalik Polimerizasyon Teknikleri S 3 0 3 6
31 5106272 Karışımların Doğası II S 3 0 3 6
32 5106273 İleri Fizikokimya II S 3 0 3 6
32 5106274 İleri Elektroanalitik Kimya II S 3 0 3 6
33 5106275 İleri Organik Kimya II S 3 0 3 6
34 5106276 Elektrokimyasal Kinetik S 3 0 3 6
35 5106277 Fosfor Kimyası II S 3 0 3 6
36 5106278 EPR Spektroskopisi S 3 0 3 6
37 5106280 Karbon Bileşiklerinin Stereokimyası S 3 0 3 6
38 5106281 Doğal Bileşikler Kimyası II S 3 0 3 6
39 5106282 İleri Biyokimya II S 3 0 3 6
40 5106283 Enzim İmmobilizasyon Yöntemleri S 3 0 3 6
41 5106284 Modifiye Elektrotlar S 3 0 3 6
42 5106285 Elektroanaliz S 3 0 3 6
43 5106286 Elektrogravimetri ve Kulometri S 3 0 3 6
44 5106287 Anorganik Biyokimya II S 3 0 3 6
45 5106288 Anorganik Polimerler S 3 0 3 6
46 5106289 Metal Oksitler S 3 0 3 6
47 5106290 İleri Anorganik Kimya II S 3 0 3 6
48 5106291 Katalitik Reaksiyon Mekanizmaları S 3 0 3 6
49 5106292 Bileşiklerde 2D- NMR Uygulamaları S 3 0 3 6
50 5106293 Lantanoitler Kimyası S 3 0 3 6
51 5106294 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
52 5106201 Seminer Z 0 2 0 6
53 5106601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
54 5106603 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Kimya Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr