MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5103101 İleri Isı Transferi S 3 0 3 6
2 5103102 İş Sıralama ve Çizelgeleme S 3 0 3 6
3 5103103 İleri Mühendislik Termodinamiği I S 3 0 3 6
4 5103104 Kalite Mühendisliğinde Esaslar S 3 0 3 6
5 5103105 Tahribatsız Kontrol Yöntemleri I S 3 0 3 6
6 5103107 Makina Mühen. Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5103109 İleri Akışkanlar Mekaniği I S 3 0 3 6
8 5103111 Mühendislik Matematiği I S 3 0 3 6
9 5103113 Elastisite Teorisi S 3 0 3 6
10 5103115 Isı ve Kütle Transferi S 3 0 3 6
11 5103117 Sayısal Analiz I S 3 0 3 6
12 5103119 Mühendislikte İstatistik Metotları S 3 0 3 6
13 5103121 Soğutma Tekniği S 3 0 3 6
14 5103123 Isıtma Sistemleri ve Uygulamaları S 3 0 3 6
15 5103125 Mühendislikte Veri Analizi ve İşleme Yöntemler S 3 0 3 6
16 5103127 Kompozit Malzemelerin Mekaniği S 3 0 3 6
17 5103129 Takım Tezgahı Tasarımı S 3 0 3 6
18 5103131 Makinede İşleme Bilimi ve Uygulamaları S 3 0 3 6
19 5103133 Toz Metallurji S 3 0 3 6
20 5103135 Metroloji S 3 0 3 6
21 5103136 Yakıt Pillerinin Modellenmesi ve Simülasyonu S 3 0 3 6
22 5103137 Fotovaltaik Sistem Uygulamaları S 3 0 3 6
23 5103138 HVAC Sistemlerinde Enerji Ekonomisi S 3 0 3 6
24 5103139 Rüzgar Enerjisinden Güç Üretme S 3 0 3 6
25 5103140 Güneş Enerji Sistemleri S 3 0 3 6
26 5103141 Akışkanlar mekaniği ve Isı Transferinde Nümer.. S 3 0 3 6
27 5103142 Biyomalzemeler S 3 0 3 6
28 5103143 İleri Mühendislik Seramikleri S 3 0 3 6
29 5103144 Mühendislik Malzemerinde Deformasyon Aşınması S 3 0 3 6
30 5103145 Kabuklar Plaklat Teorisi S 3 0 3 6
31 5103146 Sınır Tabaka Akışları S 3 0 3 6
32 5103147 Türbülasyon ve Türbülastyon Modelleri S 3 0 3 6
33 5103148 Katı Mekaniğinin Temelleri S 3 0 3 6
34 5103149 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
35 5103501 Seminer Z 0 2 0 6
36 5103701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
37 5103703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5103202 Ekserji S 3 0 3 6
2 5103203 İleri İmalat Planlama ve Kontrol Sistemleri S 3 0 3 6
3 5103204 İleri Akışkanlar Mekaniği II S 3 0 3 6
4 5103206 İleri Mühendislik Termodinamiği II S 3 0 3 6
5 5103207 Mühendislikte Deney Tasarımı S 3 0 3 6
6 5103208 Makina Mühendisliğinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
7 5103210 İmalat Tezgahlarının Nümerik Kontrolü S 3 0 3 6
8 5103212 CAD ve CAM Uygulamaları S 3 0 3 6
9 5103214 Isı Pompaları S 3 0 3 6
10 5103216 Mühendislik Matematiği II S 3 0 3 6
11 5103218 Sonlu Elemanlar Metodu S 3 0 3 6
12 5103220 Sayısal Analiz II S 3 0 3 6
13 5103222 İleri Akışkanlar Mekaniği III S 3 0 3 6
14 5103224 Güneş Enerjisi Sistemleri S 3 0 3 6
15 5103226 İkl. Sist. Esasları ve Uygulamaları S 3 0 3 6
16 5103228 Enerji Kullanımı ve Tasarrufu S 3 0 3 6
17 5103230 Isı Işınımı S 3 0 3 6
18 5103232 Elastik Stabilite Teorisi S 3 0 3 6
19 5103234 Yapıların Titreşimi S 3 0 3 6
20 5103236 İmalat Yönüyle  Tasarım S 3 0 3 6
21 5103238 Talaş Kaldırma Dinamiği S 3 0 3 6
22 5103240 Isıl İşlemler S 3 0 3 6
23 5103241 Akışkanlar Dinamiğinde Sayısal Yöntemler S 3 0 3 6
24 5103242 Endüstriyel Kurutma S 3 0 3 6
25 5103243 Güneş Enerjisi Isıl Uggulamaları S 3 0 3 6
26 5103244 Havalandırma Temel Prensip ve Uygulamaları S 3 0 3 6
27 5103245 Mühendislik Ekonomisi S 3 0 3 6
28 5103246 Soğutma ve İklimlendirme Sistemlerinde Ölçme ... S 3 0 3 6
29 5103247 Pompa ve Kompresörler S 3 0 3 6
30 5103248 Yüzey Kaplama Teknikleri S 3 0 3 6
31 5103249 Hasar Analizi S 3 0 3 6
32 5103250 Alternatif Enerji Kaynakları S 3 0 3 6
32 5103251 Termik Güç Santralleri S 3 0 3 6
33 5103252 İleri Mukavemet S 3 0 3 6
34 5103253 Vizkoz Akışları S 3 0 3 6
35 5103254 Plastisite S 3 0 3 6
36 5103256 Cam Bilimi ve Teknolojisi S 3 0 3 6
37 5103255 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
38 5103201 Seminer Z 0 2 0 6
39 5103601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
40 5103602 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Makina Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr