MATEMATİK  ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5107103 Reel Analiz I S 3 0 3 6
2 5107104 Fark Denklemleri-I S 3 0 3 6
3 5107105 İleri  Fonksiyonel Analiz I S 3 0 3 6
4 5107106 Çok Lineer Cebir-I S 3 0 3 6
5 5107107 Topoloji I S 3 0 3 6
6 5107108 Hareket Geometrisi-I S 3 0 3 6
7 5107109 Iraksak Seriler- I S 3 0 3 6
8 5107110 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-I S 3 0 3 6
9 5107111 Matematikte Son Gelişmeler S 3 0 3 6
10 5107112 İlerleyen Dalgaların Stabilitesi-I S 3 0 3 6
11 5107113 Cebir I S 3 0 3 6
12 5107114 Manifoldlar Üzerinde Yapılar-I S 3 0 3 6
13 5107115 Operatörlerin Spektral  Teorisi I S 3 0 3 6
14 5107116 Yarı Riemann Geometri S 3 0 3 6
15 5107119 Yöneylem Araştırması I S 3 0 3 6
16 5107120 Yüksek Diferensiyel Geometri I S 3 0 3 6
17 5107123 Matematiksel  İstatistik I S 3 0 3 6
18 5107125 Ergodik Teori I S 3 0 3 6
19 5107127 Entropi Teorisi I S 3 0 3 6
20 5107129 Harmonik Analiz  I S 3 0 3 6
21 5107131 Diferansiyel Denklemler - I S 3 0 3 6
22 5107133 Nümerik Analiz I S 3 0 3 6
23 5107135 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar I S 3 0 3 6
24 5107139 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak. S 3 0 3 6
25 5107140 Lie Cebirleri-I S 3 0 3 6
26 5107141 Gecikmeli Diferansiyel Denklemler-I S 3 0 3 6
27 5107142 Özel fonksiyonlar teorisi S 3 0 3 6
28 5107143 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümle... S 3 0 3 6
29 5107144 Spektral Graf Teorisine Giriş-I S 3 0 3 6
30 5107145 Cellular Automata Teorisi-I S 3 0 3 6
31 5107146 Graf Teoride Özel Matrisler S 3 0 3 6
32 5107147 Riemann Geometri-I S 3 0 3 6
33 5107149 Yöneylem Araştırması I S 3 0 3 6
34 5107150 Kısmi Diferansiyel Denklemler-I S 3 0 3 6
35 5107151 Manifoldlar Üzerinde Yapılar I S 3 0 3 6
36 5107148 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
37 5107102 Seminer Z 0 2 0 6
38 5107701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
39 5107703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5107203 Çok Lineer Cebir-II S 3 0 3 6
2 5107204 Reel Analiz II S 3 0 3 6
3 5107205 Hareket Geometrisi-II S 3 0 3 6
4 5107206 İleri Fonksiyonel Analiz II S 3 0 3 6
5 5107207 Çok Değişkenli Fonksiyonlar-II S 3 0 3 6
6 5107208 Topoloji II S 3 0 3 6
7 5107209 Lie Cebirleri-II S 3 0 3 6
8 5107210 Iraksak Seriler- II S 3 0 3 6
9 5107211 Gecikmeli Diferansiyel Denklemler-II S 3 0 3 6
10 5107212 Matematikte Son Gelişmeler S 3 0 3 6
11 5107213 Yüksek Diferensiyel Geometri II S 3 0 3 6
12 5107214 Cebir II S 3 0 3 6
13 5107215 Yarıgrup Yapıları ve Takdimleri S 3 0 3 6
14 5107216 Operatörlerin Spektral  Teorisi II S 3 0 3 6
15 5107217 Manifoldlar Üzerinde Yapılar II S 3 0 3 6
16 5107218 İlerleyen Dalgaların Stabilitesi-II S 3 0 3 6
17 5107219 Lorentz Geometriye Giriş S 3 0 3 6
18 5107220 Yöneylem Araştırması II S 3 0 3 6
19 5107221 Dejenere Diferensiyel Geometri S 3 0 3 6
20 5107222 Fark Denklemleri-II S 3 0 3 6
21 5107224 Matematiksel  İstatistik II S 3 0 3 6
22 5107226 Ergodik Teori II S 3 0 3 6
23 5107228 Entropi Teorisi II S 3 0 3 6
24 5107230 Harmonik Analiz  II S 3 0 3 6
25 5107232 Nümerik Analiz II S 3 0 3 6
26 5107234 Nümerik Analiz II S 3 0 3 6
27 5107236 Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar II S 3 0 3 6
28 5107240 Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak. S 3 0 3 6
29 5107241 Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümle... S 3 0 3 6
30 5107242 Klasik dik polinomlar ile sayısal yöntemler S 3 0 3 6
31 5107243 Cellular Automata Teorisi –II S 3 0 3 6
32 5107244 Kısmi Diferansiyel Denklemler için Sonlu Fark.. S 3 0 3 6
32 5107245 Kısmi Diferansiyel Denklemler-II S 3 0 3 6
33   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
34 5107201 Seminer Z 0 2 0 6
35 5107601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
36 5107603 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Matematik Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr