TARIM MAKİNALARI ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5113103 Tarım Makinalarında Son Gelişmeler S 3 0 3 6
2 5113105 Traktör ve Tarım Makinaları Seçimi S 3 0 3 6
3 5113107 Tarım Makinaları Kontrüksüyon Örnekleri S 3 0 3 6
4 5113109 Tarımda Enerji Kullanımı S 3 0 3 6
5 5113111 Biyolojik Malz. Yapısal Ve Fiziksel Özellikle... S 3 0 3 6
6 5113113 Tarım Ürün. Temiz. ve Sınıf. Yönt. ve Mak. S 3 0 3 6
7 5113115 Bitki Biyo Sistemi Prensipleri S 3 0 3 6
8 5113117 Ser. Mek. Otom. ve İkliml. Teknikleri S 3 0 3 6
9 5113119 Toprak ve Su Korumasına Yönelik Mek. Uyg. S 3 0 3 6
10 5113121 Tarımda Kul. Makina Malz. Özel. ve Seçimi S 3 0 3 6
11 5113123 Tarım Makinalarında Deney Tekniği S 3 0 3 6
12 5113125 Hasat -Harman Makinalarının Tasarımı S 3 0 3 6
13 5113127 Hassas Tarım Teknolojisi S 3 0 3 6
14 5113128 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
15 5113102 Seminer Z 0 2 0 6
16 5113701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
17 5113703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5113202 Toprak  İşleme Makinaları Tasarımı S 3 0 3 6
2 5113203 Özel Harman Makinalarının Tasarımı S 3 0 3 6
3 5113204 Pestisit Uygulama Yöntemleri S 3 0 3 6
4 5113205 Fabrika Yönetimi S 3 0 3 6
5 5113206 Tarımsal Havacılık S 3 0 3 6
6 5113207 Bitki Koruma Makinaları Deneme Teknikleri S 3 0 3 6
7 5113208 Tarım Makinalarında Son Gelişmeler S 3 0 3 6
8 5113209 Tarım Mak. Kalite Kontrolu, Standardizasyon S 3 0 3 6
9 5113210 Tar. Savaş Uygul. Kal. Analiz Ölç. Yönt. S 3 0 3 6
10 5113211 Tarım Makinaları İşlet. Opt. Modelleri S 3 0 3 6
11 5113212 GAP Böl.  Tar.Mek. Sor. ve Mek. Planlaması S 3 0 3 6
12 5113214 İkinci Ürün Mekanizasyonu S 3 0 3 6
13 5113216 Ürün  İşleme ve Değerlendirme Tekniği S 3 0 3 6
14 5113218 Meyve ve Sebze Hasat Mekanizasyonu S 3 0 3 6
15 5113220 Seralarda Enerji Dengesi ve Projeleme Tekniği S 3 0 3 6
16 5113222 Ser. İleri Ölçüm Tek. ve Otomatik Veri Alınma. S 3 0 3 6
17   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
18 5113201 Seminer Z 0 2 0 6
19 5113601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
20 5113604 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Tarım Makinaları Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr