TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5114103 Evapotranspirasyon S 3 0 3 6
2 5114105 Sulama Organizasyonları S 3 0 3 6
3 5114107 Kültürteknikte Son Gelişmeler S 3 0 3 6
4 5114109 Sulanan Alanlarda Arazi Düzenleme Teknikleri S 3 0 3 6
5 5114111 Sulanan Alanlarda Su ve Tuz Dengesi S 3 0 3 6
6 5114113 Drenaj Sist. Planlanması Ve Projelenmesi S 3 0 3 6
7 5114115 Drenaj Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
8 5114117 Tarımsal Yapılar ve Sulamada Özel Konular S 3 0 3 6
9 5114119 Göletler ve Küçük Barajlar S 3 0 3 6
10 5114121 Sulama Mühendisliğinde Araştırma Teknikleri S 3 0 3 6
11 5114123 Drenaj Sistemlerinin İzlenmesi ve Değer. S 3 0 3 6
12 5114125 Kültür Bitkilerinin sulanması S 3 0 3 6
13 5114127 Su Kaynaklarının Planlanması S 3 0 3 6
14 5114129 Hidrolojide Veri Analizleri S 3 0 3 6
15 5114131 Bilgisayar Destekli Hidroloji Uygulamaları S 3 0 3 6
16 5114133 Deneme Tekniği S 3 0 3 6
17 5114134 Sera ve Peyzaj Alanlarında Sulama Projeleme T... S 3 0 3 6
18 5114135 Pompaj ve Yeraltı Sulama Tekniği S 3 0 3 6
19 5114136 Sulama Şebekelerinde Su Dağıtımı İşletim ve Y... S 3 0 3 6
20 5114137 Sulama Şebekelerinde Su ve Sanat Yapıları Suy... S 3 0 3 6
21 5114138 İklim Değişikliği veTarımla Etkileşimleri S 3 0 3 6
21 5114139 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
22 5114101 Seminer Z 0 2 0 6
23 5114701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
24 5114703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5114202 İleri Seviyeli Mikrometeoroloji S 3 0 3 6
2 5114204 Kültürteknikte Son Gelişmeler S 3 0 3 6
3 5114206 Kültürteknikte Özel Sorunlar S 3 0 3 6
4 5114208 Sulama Sis. Plan. ve Projelenmesi II S 3 0 3 6
5 5114210 Sulama Sistemlerinin Değerlendirilmesi S 3 0 3 6
6 5114212 Sulama Programlama Teknikleri S 3 0 3 6
7 5114214 Tarımsal Fizik, Torak ve Su İdaresi S 3 0 3 6
8 5114216 Yer Altı Suyu Yönetim Sistemleri S 3 0 3 6
9 5114218 Toprak Hidroliği S 3 0 3 6
10 5114220 Yüzey Sulama Hidroliği S 3 0 3 6
11 5114222 Dren Zarfları Planlama ve Projeleme Ölçütleri S 3 0 3 6
12 5114224 Tarımsal Yapılar ve Sulamada Özel Sorunlar S 3 0 3 6
13 5114226 Havzalarda Yağış Akış Araştırmaları S 3 0 3 6
14 5114228 Tarımsal Su Kaynaklarının Kirlenmesi S 3 0 3 6
15 5114230 Tuzlu Koşullarda Bitkisel Üretim ve Yönetim S 3 0 3 6
16 5114232 Stokastik Süreçler S 3 0 3 6
17 5114234 Havza Hidrolojisi S 3 0 3 6
18 5114235 Pompaj ve Yeraltı Sulama Tekniği S 3 0 3 6
19 5114236 Sulama Şebekelerinde Su Dağıtımı İşletim ve Y... S 3 0 3 6
20   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
21 5114201 Seminer Z 0 2 0 6
22 5114601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
23 5114603 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan1 Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Tarımsal Yapılar ve Sulama Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr