TARLA BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5111103 Bitki Islahının Genetik Esasları S 3 0 3 6
2 5111105 Tarla Bitkileri Gen Kayn. Kor. ve Kull. S 3 0 3 6
3 5111107 Populasyon Genetiği S 3 0 3 6
4 5111109 Lif Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı S 3 0 3 6
5 5111111 Tahıllarda Dayanıklılık Islahı S 3 0 3 6
6 5111113 Tahıllarda Çeşit Kavramı ve Ayırımı S 3 0 3 6
7 5111115 Tahıl Yetiştirme Fizyolojisi S 3 0 3 6
8 5111117 Tahıllarda Tohumluk Üretim Tekn. S 3 0 3 6
9 5111119 End. Bit. Tohumluk Tek. ve Çeşit Ayırım Yönt. S 3 0 3 6
10 5111121 Endüstri Bitkilerinde Tohum Fizyolojisi S 3 0 3 6
11 5111123 Nişe ve Şeker Bit. Büy. ve Gelişme Fizyolojis. S 3 0 3 6
12 5111125 Yağ Bit. Ürün Stand. Dep. Koş.Yağ Üretim Tekn. S 3 0 3 6
13 5111127 Tıbbi ve Aro. Bitk. Etk. Mad. Tay. ve Alk. Me. S 3 0 3 6
14 5111129 Bit. Lif. Büy. Geliş. Fizy.ve Kalite Kontrolü S 3 0 3 6
15 5111131 Yem Üretim ve Değerlendirme Tek. S 3 0 3 6
16 5111133 Baklagil Yem Bitk. Büy. ve Gelişme Fizyolojis... S 3 0 3 6
17 5111135 Buğ. Yem Bitk. Büy. ve Gelişme Fizyolojisi S 3 0 3 6
18 5111137 Baklagillerde Azot Fiksasyonu S 3 0 3 6
19 5111139 Yem. Tane Bak. Depo. Kalite Kontrolü ve Stand. S 3 0 3 6
20 5111141 Tarla Bitkilerinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
21 5111143 Biyolojik Tarım S 3 0 3 6
22 5111145 Bitkisel Üretim Sist. ve Ekim Nö. S 3 0 3 6
23 5111147 Mera Ekolojisi S 3 0 3 6
24 5111149 Bitki Top. Kurutma ve Herbarium Tekniği S 3 0 3 6
25 5111151 Diğer Familyalardan Yem Bitkileri S 3 0 3 6
26 5111153 Mera Durumu ve Değerlendirme Teknikleri S 3 0 3 6
27 5111155 Yağ Bitkileri Özel Islahı S 3 0 3 6
28 5111157 Lif Bit.  Kültürel Uygulamalar  ve Etkileşiml... S 3 0 3 6
29 5111159 Bitkisel Lifler Teknolojisi S 3 0 3 6
30 5111161 Tarla Tarımı  ve Sorunları S 3 0 3 6
31 5111163 Tar. İklim Bölg. ve Tarla Bitkileri  Tarımı S 3 0 3 6
32 5111165 Endüstri Bitkilerinde Mutasyon Islahı S 3 0 3 6
33 5111167 İlaç ve Baharat Bitkileri Standardizasyonu S 3 0 3 6
34 5111169 Boya Bitkileri ve Tarımı S 3 0 3 6
35 5111171 Soğanlı-Yumrulu Tıbbi Bitkiler ve Tarımı S 3 0 3 6
36 5111173 Geofitlerde Depolama ve Forcing Teknikleri S 3 0 3 6
37 5111174 Mutasyon Islahı S 3 0 3 6
38 5111175 Serin iklim tahıllarında çeşit kavramı ve ayr... S 3 0 3 6
39 5111176 Bitki Islahında Moleküler Yaklaşımlar S 3 0 3 6
40 5111177 Endüstri Bitkilerinde Stres Fizyolojisi S 3 0 3 6
41 5111178 Literatür İnceleme Analiz ve Proje Yazım Tekn... S 3 0 3 6
42 5111179 Mısır Bitkisinde Popülasyon Geliştirme ve Saf... S 3 0 3 6
43 5111180 Sıcak İklim Tahıllarında Ürün Kalitesi S 3 0 3 6
44 5111181 Yeşil Alan ve Erozyon Kontrol Buğdaygilleri S 3 0 3 6
45 5111182 Özel Çayır Mera Islahı S 3 0 3 6
46 5111183 Sıcak İklim Tahılları Depolama Tekniği S 3 0 3 6
47 5111184 Soğanlı Bitkiler Fizyolojisi S 3 0 3 6
48 5111185 Ensdüstri Bitkilerinde Hasada Yardımcı Uygula. S 3 0 3 6
49 5111186 Pamukta Çırçırlama Tohum Delintasyonu ve Haz. S 3 0 3 6
50 5111187 Lif Bitkilerinde Zararlılara Dayanıklılık Yön.. S 3 0 3 6
51 5111188 Endüstri Bitki Artıklarının Değerlendirilmesi S 3 0 3 6
52 5111189 Bitkilerin Abiyotik Strese Moleküler Tepki Me.. S 3 0 3 6
53 5111190 Tahıllarda Büyümeyi Düzenleyici Maddelerve K. S 3 0 3 6
54 5111191 Sıcak İklim Tahıllarında Olumsuz Biyotik Fakt... S 3 0 3 6
55 5111192 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
56 5111102 Seminer Z 0 2 0 6
57 5111701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
58 5111703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5111204 Tarla Bitkilerinde Ürün Standard. S 3 0 3 6
2 5111206 Sitogenetik S 3 0 3 6
3 5111208 Yem Bitkileri Tohumluk Üretim Teknolojisi S 3 0 3 6
4 5111210 Özel Mera Amenajmanı S 3 0 3 6
5 5111212 Vejetasyon Ölçme ve İnceleme Tekniği S 3 0 3 6
6 5111214 Yem Bit. Karış. Haz. ve Yetiştirilmesi S 3 0 3 6
7 5111216 Baklagil Yem Bitkileri Özel Islahı S 3 0 3 6
8 5111218 Özel Tarla Bitkileri Ekolojisi S 3 0 3 6
9 5111220 Yem Bitkileri Yetiştirme Fizyolojisi S 3 0 3 6
10 5111222 Hetarosis ve Melez Tohum Üretimi S 3 0 3 6
11 5111224 Buğdaygil Yem Bitkileri Özel Islahı S 3 0 3 6
12 5111226 Yem Bitkileri Üretim Tekniği S 3 0 3 6
13 5111228 Yem Bitkilerinde Kalite Özellikleri S 3 0 3 6
14 5111230 Yem Bitkilerinde Teşhis Anahtarı S 3 0 3 6
15 5111232 Tahıl Tarımında Kültürel Uyg. ve Etk. S 3 0 3 6
16 5111234 Serin İklim Tahılları Özel Islahı S 3 0 3 6
17 5111236 Sıcak İklim Tahılları Özel Islahı S 3 0 3 6
18 5111238 Tah. Döl. Biy. ve Melezleme Tekniği S 3 0 3 6
19 5111240 Yem. Tane Bak.Özel Yet. Tek. ve Islahı S 3 0 3 6
20 5111242 Yemeklik Dane Bak. Toh. Teknolojisi S 3 0 3 6
21 5111244 Bitkisel Lifler Üretim Teknolojisi ve Ekspert.. S 3 0 3 6
22 5111246 Endüstri Bitkilerinde Bioteknolojik Yöntemler... S 3 0 3 6
23 5111248 Lif Bitkilerinde Büyüme ve Gelişme Fizyolojis... S 3 0 3 6
24 5111250 Kantitatif  Genetik S 3 0 3 6
25 5111252 End. Bit. Ken. Kısırlık ve Melez Toh. Üretimi S 3 0 3 6
26 5111254 Tütün Biokimyası ve Kalite Kontrolü S 3 0 3 6
27 5111256 Bitki Analiz ve Laboratuvar Tekniği S 3 0 3 6
28 5111258 Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Islahı S 3 0 3 6
29 5111262 Tarla Bitkilerinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
30 5111264 Agro-ekosistemlerde Kay. Çok Yönlü Kull. S 3 0 3 6
31 5111266 Çayır Mera Araş.Plan.Met. ve An. Prog. Değ. S 3 0 3 6
32 5111268 Tarla Deneme Teknikleri S 3 0 3 6
32 5111270 Tıbbi Bitkilerde Sekonder Madde Biyosentezi S 3 0 3 6
33 5111272 Bitki Büy. Düz. ve Horm. End. Bit. Uyg. S 3 0 3 6
34 5111274 Tropikal Yumrulu Bitkiler S 3 0 3 6
35 5111276 Çayır Meralardaki Zararlı Otlar S 3 0 3 6
36 5111278 Tarla Bit. Çoklu Ürün Yet. Temel Kav. ve Öz. S 3 0 3 6
37 5111280 Bitkilerde Verimlilik Fizyolojisi S 3 0 3 6
38 5111282 Endüstri Bit. Girdi Kul. ve Üretim Tekniği S 3 0 3 6
39 5111284 Organik  Pamuk  Tarımı ve Ken. Boyalı  Lifler S 3 0 3 6
40 5111286 Tarla  Bitkilerinde  Genotip x  Çevre İnterak... S 3 0 3 6
41 5111288 Serin İklim Tahılları Yetiştirme  Teknikleri S 3 0 3 6
42 5111290 Endüstri Bit. Ürün Stand. ve Depolama Tekniğ S 3 0 3 6
43 5111292 Lif  Bitkilerinde Melezleme Tekniği S 3 0 3 6
44 5111293 Silaj Bitkileri Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
45 5111294 Genetik olarak değiştirilmiş (Transgenik) bit... S 3 0 3 6
46 5111295 Tarla Bitkilerinde Antioxidantlar S 3 0 3 6
47 5111296 Genom Haritalama Prensipleri ve Islahta uygul.. S 3 0 3 6
48 5111297 Çeşit Tescil ve Tohumluk Sertifikasyon S 3 0 3 6
49 5111298 Sıcak İklim Tahıllarında Stres Fizyolojisi  v... S 3 0 3 6
50 5111299 Bitkilerde Gen ve Genom Analizleri S 3 0 3 6
51 5111400 Tarla Bitkilerinde İstatistik  - Genetik Yönt... S 3 0 3 6
52 5111401 Yağ Bitkileri Üretim ve Değerlendirme Teknikl... S 3 0 3 6
53 5111402 Yağ Bitkileri Yetiştiriciliğinin Fizyolojik v... S 3 0 3 6
54 5111403 Selüloz Endüstri Bitkileri S 3 0 3 6
55 5111404 Tahılların Enerji Bitkisi Olarak Kullanımı S 3 0 3 6
56 5111405 Sıcak İklim Tahıllarında Yetiştirme Teknikler... S 3 0 3 6
57 5111406 Geleneksel Halk Tıbbi Bitkileri ve Fitoterapi... S 3 0 3 6
58 5111407 Kozmetik Bitkiler ve Tarımı S 3 0 3 6
59 5111408 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
60 5111201 Seminer Z 0 2 0 6
61 5111601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
62 5111603 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr