ZOOTEKNİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5116103 Hayvan Islahının Genetik Esasları S 3 0 3 6
2 5116105 Bilgisayarla Rasyon Hazırlanması S 3 0 3 6
3 5116107 Et ve Yumurta Tavuğu Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
4 5116109 Kanatlıların Beslenmesi S 3 0 3 6
5 5116111 Genetik Parametrelerin Tahmini S 3 0 3 6
6 5116113 Nonparametrik İstatistik Metodları S 3 0 3 6
7 5116115 Uygulamalı İstatistik Analiz S 3 0 3 6
8 5116117 Yumurta ve Beyaz Et Bilimi S 3 0 3 6
9 5116119 Süt Sığırlarının Beslenmesi S 3 0 3 6
10 5116121 Zooteknide Son Gelişmeler I S 3 0 3 6
11 5116123 Su Kalitesi S 3 0 3 6
12 5116125 Balık Biyolojisi S 3 0 3 6
13 5116127 Balık Besleme ve Yemleme Teknikleri S 3 0 3 6
14 5116129 Hayvancılık Projeleri Hazırlama Tekniği S 3 0 3 6
15 5116131 Keklik, Sülün ve Bıldırcın Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
16 5116133 Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
17 5116135 Hayvansal Lifler ve Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
18 5116137 Yem Analiz Yöntemleri S 3 0 3 6
19 5116139 Yem Katkı Maddeleri S 3 0 3 6
20 5116141 Ruminant Hayvan Besleme S 3 0 3 6
21 5116142 İstatiksel Genetik I: Populasyon Genetiği S 3 0 3 6
22 5116143 Koyun Yetiştiriciliği ve Islahı S 3 0 3 6
23 5116144 Keçi Yetiştiriciliği ve Islahı S 3 0 3 6
24 5116145 Moleküler Genetik Analiz Teknikleri 1 S 3 0 3 6
25 5116146 Besi Sığırlarında Büyüme Eğrileri ve Genetik ... S 3 0 3 6
26 5116147 Hayvan Davranımları ve Refahı S 3 0 3 6
27 5116148 Hayvancılıkta ıslah Programı Hazırlama Prensi... S 3 0 3 6
28 5116149 Yem Değerlendirme Teknikleri S 3 0 3 6
29 5116150 Hayvan Bes. Alternatif Yem Kay. ve Biyoteknol... S 3 0 3 6
30 5116151 Hayvancılıkta Biyoinformatik Uygulamalar S 3 0 3 6
31 5116152 Hayvancılıkta Genomik Teknolojiler S 3 0 3 6
32 5116153 Bal Arısı Biyolojisi S 3 0 3 6
33 5116155 Hayvancılıkta Bilgisayar Uygulamaları S 3 0 3 6
34 5116156 Ruminat Hayvan Besleme Metebolizması S 3 0 3 6
35 5116157 Hayvan Beslemede Son Gelişmeler S 3 0 3 6
36 5116158 Çiftlik Hayvanlarında Stres ve Besleme S 3 0 3 6
37 5116159 Organik Hayvan Besleme İlkeleri S 3 0 3 6
38 5116160 At Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
39 5116161 Organik Hayvansal Üretim S 3 0 3 6
40 5116162 Tarımda ve Biyolojide SPSS Kullanımı S 3 0 3 6
41 5116163 Örnekleme Teorisi ve Yöntemleri S 3 0 3 6
42 5116164 Sayısal Sınıflandırma Yöntemleri İle Seleksiy... S 3 0 3 6
43 5116166 Kafes Balıkçılığı S 3 0 3 6
44 5116167 Akarsu Balıkları ve Endemik Türler S 3 0 3 6
45 5116168 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
46 5116102 Seminer Z 0 2 0 6
47 5116701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
48 5116703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5116204 Uygulamalı Regresyon Analizi S 3 0 3 6
2 5116206 Uygulamalı Araştırma ve Deneme Metodları S 3 0 3 6
3 5116208 Sığır Besiciliği S 3 0 3 6
4 5116210 Karma Yem Teknolojisi S 3 0 3 6
5 5116212 Tavuk Ürün. Kalite ve Muh. Met. S 3 0 3 6
6 5116214 Kuluçka Üretimi S 3 0 3 6
7 5116216 Ruminant Hayvanların Bes. Fizy. S 3 0 3 6
8 5116218 Zooteknide Son Gelişmeler II S 3 0 3 6
9 5116220 Balık Ekolojisi S 3 0 3 6
10 5116222 Limnoloji ve Potamoloji S 3 0 3 6
11 5116224 Çiftlik Hay. Büyüme ve Metabolizma S 3 0 3 6
12 5116226 Enerji ve Protein Beslenmesi S 3 0 3 6
13 5116228 Türkiye Hayvancılığını Geliştirme Yolları S 3 0 3 6
14 5116230 Balık Yetiştirme ve Islahı S 3 0 3 6
15 5116232 Hindi, Ördek ve Kaz Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
16 5116234 Kanatlı Davranışları ve Verimle İlişkileri S 3 0 3 6
17 5116236 Çok Değişkenli İstatistiksel Analiz S 3 0 3 6
18 5116238 Tarımsal Araş. İstat. Yazılım Prog. S 3 0 3 6
19 5116240 Çiflik Hayvanlarında Üreme Fizyolojisi ve End... S 3 0 3 6
20 5116242 Sığır Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
21 5116244 İstatistiksel Genetik II:  Kantitatif Genetik S 3 0 3 6
22 5116246 Variyasyon Kaynaklarını Tahmin Metodları S 3 0 3 6
23 5116248 Hayvan Beslemede Vitamin ve Mineral Maddeler S 3 0 3 6
24 5116250 Silo Yemi ve Silolama Tekniği S 3 0 3 6
25 5116252 Koyun ve Keçi Besleme S 3 0 3 6
26 5116254 Kanatlı Hayvanların Beslenmesi S 3 0 3 6
27 5116255 Gen Haritalamada İstatiksel Yöntemler S 3 0 3 6
28 5116256 Üreme Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
29 5116257 Karkas Kalitesi ve Değerlendirme S 3 0 3 6
30 5116258 Moleküler Genetik Analiz Teknikleri 2 S 3 0 3 6
31 5116259 Moleküler Filogenetik S 3 0 3 6
32 5116260 Hayvansal Biyoteknolojide İleri Konular S 3 0 3 6
32 5116262 Süt Sığırlarında Kayıt Tutma ve Değerlendirme S 3 0 3 6
33 5116263 Seleksiyon İndeksi S 3 0 3 6
34 5116264 Yem Teknolojisinde İleri konular S 3 0 3 6
35 5116265 Bal Arılarında Genetik ve Islah S 3 0 3 6
36 5116266 Ana Arı Yetiştirme Teknikleri S 3 0 3 6
37 5116267 İleri Sığır Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
38 5116268 Damızlık Değer Tahmini ve ilgili Bilgisayar Y... S 3 0 3 6
39 5116269 Zaman Serilerinin Analizi S 3 0 3 6
40 5116270 Bilgisayar Destekli İstatistiksel Yöntemler-I S 3 0 3 6
41 5116271 Bilgisayar Destekli İstatistiksel Yöntemler-I... S 3 0 3 6
42 5116272 Anket Hazırlama ve Değerlendirme Teknikleri S 3 0 3 6
43 5116273 Microsoft Exel (Solver Menüsü İle) Programınd... S 3 0 3 6
44 5116274 Ruminantlarda Metan Ölçüm Yöntemleri ve Küres... S 3 0 3 6
45 5116275 Besi Hayvanlarının Beslenmesi S 3 0 3 6
46 5116276 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi ve Sağlık... S 3 0 3 6
47 5116277 Küçükbaş Hayvanlarda Et ve Süt Üretimi S 3 0 3 6
48   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
49 5116201 Seminer Z 0 2 0 6
50 5116601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
51 5116604 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Zootekni Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr