Türkiye'nin 2023 yılı için ekonomide ve bilimdeki hedefleri kapsamında, yükseköğretim odaklı olarak önüne koyduğu stratejilerin başında:
-Bilgi transferi ekosisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi,
-Eğitim ve insan kaynakları sisteminin oluşturulması ve geliştirilmesi, gelmektedir.
  100 / 2000 Programı bu amaca yönelik olarak ülkemizin ihtiyaçları ve gelişim alanları dikkate alınarak uzun ve katılımcı bir yaklaşımla tasarlanmıştır ve geleceğe yönelik etkin bir projedir. Bu program kapsamında ülkemizin öncelikli alanlarına yönelik 100 alanda 2000 doktoralı insan kaynağı yetiştirilecektir. Bu insan kaynaklarının istihdamı ise sadece akademiye yönelik olmayıp, özellikle kamunun ve özel sektörün de gelişimi odaklı süreçlerine de ciddi yararlar sağlayacaktır.
  Özetle 100 / 2000'in amacı hedefler doğrultusunda seçtiğimiz belirli alanlarda yetkinleşmektir. Şimdi bu genç ve dinamik nesile bunu tam olarak ifade etmeyi ve sürdürülebilir kalkınmayı önüne hedef koymuş Türkiye'de rol sahibi olabilmeleri için onları yetiştirdiğimizi anlatabilmemiz gerekmektedir. Çünkü Türkiye'nin bu alanlarda yetkin bilim adamları olmalıdır.
   2023 için çizilen vizyonda "net katma değerini kendi beyin gücüne dayanarak artırabilen" bir Türkiye hedeflenmektedir."
 
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI BİLGİLERİ
 
Tematik Alanlarımız:
 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları  
Sürdürülebilir Etkin Tarım  
Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi  
Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri ve Teknolojileri  
Polimer Bilimi ve Teknolojisi  
Sensör Teknolojisi  
Uzaktan Algılama ve CBS  
Sürdürülebilir Tarım (Yenilikçi ve İyi Tarım Uygulamaları dâhil)  
Zootekni ve Hayvan Besleme  
Sürdürülebilir Su Kaynakları  
Bitki Genetiği ve Tarımsal Biyoteknoloji  
   
   

Usul ve Esaslar

Detaylı bilgi için tıklayınız: 100/2000 YÖK Doktora Bursları 

BOLOGNA

    
(Enstitümüz Dersleri)

KALİTE YÖNETİM BİLGİ SİSTEM

WHATSAPP İLETİŞİM HATTI

whatsapp logo ile ilgili görsel sonucu
Sadece Cep Telefonundan

AKADEMİK TAKVİM

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Öğrenci İşleri :0414 318 3759
Öğrenci İşleri :0414 318 3762
Yazı İşleri      :0414 318 3760
Enstitü Sek.  : 0414 318 3759
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr