Enstitü Kurulu

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür

Dr. Öğr. Üyesi Unal YILMAZ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Müdür Yrd.
Dr. Öğr. Üyesi Hamza YALÇİN Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Yrd.

Prof. Dr. Bülent AKTAŞ

Makina Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ali KIRÇAY

Elekt-Elektr Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Hakkı GÜLŞEN

Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. H. MuraT ALĞIN

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ

Matematik Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ferhat ASLAN

Fizik Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Mustafa DEĞİRMENCİ

Kimya Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Hasan AKAN

Biyoloji Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Şerafettin ÇELİK

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. M. Ertuğrul GÜLDÜR

Bitki Koruma Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. İbrahim BOLAT

Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Osman ÇOPUR

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Salih AYDEMİR

Toprak Bil. ve Bitki Bes. Anabilim Dalı

Üye

Doç. Dr. Ali Fuat TARI

Tarımsal Yap. ve Sulama Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Sabri YURTSEVEN

Zootekni Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Ramazan SAĞLAM

Tarım Makineleri Anabilim Dalı

Üye

Prof. Dr. Turan BİNİCİ

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ULUKAVAK

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Üye
Doç. Dr. Mehmet Emin TENEKECİ Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Üye
Doç.Dr. Gencay SARIIŞIK Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Yusuf KURT Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Üye
Doç. Dr. Hacer ŞENGÜL KANDEMİR Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı Üye
Dr. Öğr. Üyesi Kasım TAKIM Biyoteknoloji Anabilim Dalı Üye
Fikret KAYA Fen Bilimleri Enstitüsü Raportör

HIZLI ERİŞİM