KURUL ÜYELERİ
GÖREVİ  ADI SOYADI  E-POSTA
 İşveren veya İşveren Vekili  Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK  mulukavak@harran.edu.tr
 Birim Sekreteri  Fikret KAYA  fkaya@harran.edu.tr
 İş Güvenliği Uzmanı  Prof. Dr. Ali Volkan BİLGİLİ  vbilgili@harran.edu.tr
 İş Yeri Hekimi  Prof. Dr. İsmail İYNEN  iiynen@harran.edu.tr
 Diğer Sağlık Personeli  Uzm. Hemşire Gülsüm KÖKTEN  gulsumkokten@harran.edu.tr
 Çalışan Temsilcisi  Mehmet Bilen  memsev@harran.edu.tr

HIZLI ERİŞİM