2023-2024 Güz Döneminde Seminer dersi alan lisansüstü öğrencilerin seminer konularını 29 Mart 2024 tarihine kadar enstitüye bildirmeleri gerekmektedir. Seminer konuları danışman ile birlikte belirlenip önce öğrenci tarafından otomasyon sisteminden "başvuru işlemleri > tez başvuru" menüsü altında bulunan "seminer başvuru" sekmesinden seminer konusu girilecek ve onay işlemi için OBS sisteminden danışmanın onayına gönderilecektir.   Seminer konusu ve diğer bölümlerin tamamı için toplamda 4000 karakter sınırlaması bulunmaktadır. Lütfen sınırlamalara dikkat ediniz.
 

HIZLI ERİŞİM