ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5101103 İleri Arıtma Seçim ve Dizayn Teknikleri S 3 0 3 6
2 5101104 Atıksu Arıtımında Biyofilm Kinetiği S 3 0 3 6
3 5101105 Biyolojik Arıtma İşletim Teknikleri S 3 0 3 6
4 5101106 Anaerobik Atıksu Arıtımı S 3 0 3 6
5 5101107 Yüzeysel Su Kaynakları İzleme Teknikleri S 3 0 3 6
6 5101108 Kirl. Çevredeki Taş. ve Davranışı S 3 0 3 6
7 5101110 Çevre Biyo. (Environmental Biotechnology) S 3 0 3 6
8 5101111 Sistem Yaklaşımı ile Kaynak  Kullanımı S 3 0 3 6
9 5101112 Gaz Halindeki Hava Kirliliği Kontrolu S 3 0 3 6
10 5101113 İleri Çevre Biyoremediasyon Teknolojileri S 3 0 3 6
11 5101114 Partikül Halindeki Hava Kirliliği Kontrolu S 3 0 3 6
12 5101115 İleri Çevre Ekolojisi S 3 0 3 6
13 5101116 İleri Toprak Kirlenmesi S 3 0 3 6
14 5101118 Pestisitler ve Çevre Kirliliği S 3 0 3 6
15 5101121 Su Ortamlarında Ötrofikasyon Kontrolü S 3 0 3 6
16 5101122 Çevre Bil. Coğrafi Bilgi Sis.(GIS in Env. Sci... S 3 0 3 6
17 5101125 Su Kimyası S 3 0 3 6
18 5101129 Çevre Mühendisliğinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
19 5101133 Katı Atık Yönetimi S 3 0 3 6
20 5101135 Kirlilik Hidrojeolojisi S 3 0 3 6
21 5101137 Medikal Jeoloji S 3 0 3 6
22 5101138 Atıksu Arıtımında Adsorpsiyon-Biyosorpsiyon P... S 3 0 3 6
23 5101139 Toksikmetaller ve Analizleri S 3 0 3 6
24 5101140 Temiz Kimyasal Sentezler S 3 0 3 6
25 5101141 Çevresel Akışkanlar Mekaniği S 3 0 3 6
26 5101142 Atık Suların Geri kaz. ve Tekrar Kull. S 3 0 3 6
27 5101143 Toprakların Remediasyonu S 3 0 3 6
28 5101144 Toprak İşlemesiz Tarım ve Çevre Mühendisliği S 3 0 3 6
29 5101146 Doğal Mineral Tozların Çevresel Etkisi ve Ölç... S 3 0 3 6
30 5101147 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri S 3 0 3 6
31 5101148 Jeotermal Sistem ve Çevre S 3 0 3 6
32 5101145 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
33 5101102 Seminer Z 0 2 0 6
34 5101701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
35 5101703 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5101202 Atıksulardan azot ve fosfor giderimi S 3 0 3 6
2 5101203 Kirletilmiş Alanların Temizlenmesi S 3 0 3 6
3 5101204 Yaygın Kirletici Kaynakların Kontrolü S 3 0 3 6
4 5101205 Tarım-Çevre İlişkileri S 3 0 3 6
5 5101206 Arıtma  Sistemlerinde İşletim Sorunları S 3 0 3 6
6 5101207 Toprak Ortamında Kirletici Adsorpsiyonu S 3 0 3 6
7 5101208 Doğal Kaynakların Ekonomik Planlanması S 3 0 3 6
8 5101209 Kimyasal Kinetik ve Reaktör Tasarımı S 3 0 3 6
9 5101210 İleri Çevre Mikrobiyolojisi S 3 0 3 6
10 5101211 Çevre Mühendisliğinde Nan. Uyg. S 3 0 3 6
11 5101212 Doğal Kontrollü Arıtma Sistemleri S 3 0 3 6
12 5101213 Doğal Çevresel Tehlikeler S 3 0 3 6
13 5101214 Su Ekosistemlerinin Yönetimi S 3 0 3 6
14 5101216 İzleme Sistemlerinin İstatiksel  Planlaması S 3 0 3 6
15 5101218 Hava Kirlenmesi İzlenme Teknikleri S 3 0 3 6
16 5101220 Katı Atıklarda Geri Kazanma Teknikleri S 3 0 3 6
17 5101222 Endüstriyel Arıtma Planlanması ve İşletimi S 3 0 3 6
18 5101224 Doğal Arıtma Teknikleri S 3 0 3 6
19 5101226 Yeraltı Suları Kalite Kontrolü S 3 0 3 6
20 5101228 Çevre Mühendisliğinde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
21 5101233 Deponi Tasarımı S 3 0 3 6
22 5101234 Atıksu Biyolojisi S 3 0 3 6
23 5101235 Uygulama Çevre Bilimi S 3 0 3 6
24 5101236 Atık Azaltımı ve Yeniden Kullanım S 3 0 3 6
25 5101237 Atıksu Arıtma Tes. Çamur Azaltma Tek. S 3 0 3 6
26 5101238 Sera Gazı Emisyonların Tarımsal Açıdan Önemi S 3 0 3 6
27 5101239 Kirleticilerin Toprak İçerisindeki Davranışla... S 3 0 3 6
28 5101240 Çevre Mühendisliğinde Membran Prosesler S 3 0 3 6
29 5101241 Biyoenerji Üretim Teknikleri S 3 0 3 6
30 5101242 Ekolojik Kent Planlaması S 3 0 3 6
31 5101243 Su Kalitesi Yönetimi ve Değerlendirmeleri S 3 0 3 6
32 5101245 Hava Kalitesi ve Örnekleme Metodları S 3 0 3 6
32 5101246 Jeotermal Çevre Hidrojeokimyası S 3 0 3 6
33 5101244 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
34 5101201 Seminer Z 0 2 0 6
35 5101601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
36 5101602 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Çevre Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr