HARİTA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5119105 3 Boyutlu Şehir Modelleri S 3 0 3 6
2 5119106 Deformasyon Ölçmelerinin Analizi S 3 0 3 6
3 5119107 Geodesign 1 (Temeller) S 3 0 3 6
4 5119108 Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi S 3 0 3 6
5 5119109 Taşınmaz Mal Değerlemesi S 3 0 3 6
6 5119110 Zaman Serileri Analizi S 3 0 3 6
7 5119111 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı CBS’nin Tem... S 3 0 3 6
8 5119112 İleri Madencilik Ölçmeleri S 3 0 3 6
9 5119113 Olasılık ve İstatistik S 3 0 3 6
10 5119114 Yükseklik Sistemleri S 3 0 3 6
11 5119104 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
12 5119101 Seminer Z 0 2 0 6
13 5119100 Danışmanlık Z 0 1 0 0
14 5119103 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5119205 Datum, Projeksiyon, Koordinat Dönüşümleri ve ... S 3 0 3 6
2 5119206 Eğri ve Yüzey Uydurma Yöntemleri S 3 0 3 6
3 5119207 Geodesign 2 (Uygulamalar) S 3 0 3 6
4 5119208 Harita Mühendisliğinde Yapay sinir Ağları S 3 0 3 6
5 5119209 Mühendislikte Proje Yönetimi S 3 0 3 6
6 5119210 Plaka Tektoniği ve Türkiye'nin Aktif Tektoniğ... S 3 0 3 6
7 5119211 CBS’ye Dayalı Planlama Destek Sistemleri S 3 0 3 6
8 5119212 Yapay Yer Uydu Konum Belirleme Sistemleri S 3 0 3 6
9 5119213 CBS’de Konumsal Analizler S 3 0 3 6
10 5119214 CBS’de Mekansal İstatistiksel Uygulamalar S 3 0 3 6
11 5119215 Jeodezide İstatistik Analiz S 3 0 3 6
12 5119216 Proje Planlaması ve Yönetimi S 3 0 3 6
13 5119204 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
14 5119201 Seminer Z 0 2 0 6
15 5119200 Danışmanlık Z 0 1 0 0
16 5119203 Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 2 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Harita Mühendisliği Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr