BAHÇE BİTKİLERİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5108101 Stress (Gerilim) Fizyolojisi S 3 0 3 6
2 5108103 Ilıman İklim Meyveleri ve Özel Islahı S 3 0 3 6
3 5108105 Meyve Ağaçlarında Özel Budama Teknikleri S 3 0 3 6
4 5108107 Bahçe Bitkilerinde Sitolojik Esaslar S 3 0 3 6
5 5108111 Bahçe Ürünlerinin Derim Sonrası Fizyolojisi S 3 0 3 6
6 5108113 Bahçe Bitkilerinde Laboratuvar Tekniği I S 3 0 3 6
7 5108115 Sebze Yetiş. Büyümeyi Düz. Kullanım Olanaklar... S 3 0 3 6
8 5108117 Özel Sebze Islahı S 3 0 3 6
9 5108119 Sebzelerde Büyüme ve Gelişme Fizyolojisi S 3 0 3 6
10 5108121 Özel Bağ Fizyolojisi ve Biyolojisi S 3 0 3 6
11 5108123 Bağcılık Ekolojisi S 3 0 3 6
12 5108127 Ilıman İklim ve Meyve Türlerinde Genetik Kay. S 3 0 3 6
13 5108129 Meyvecilik Ekolojisi S 3 0 3 6
14 5108131 Meyvecilik Anaç Islahı S 3 0 3 6
15 5108133 Bahçe Bitkilerinde Tuzluluk ve Dayanım Mek. S 3 0 3 6
16 5108135 Bodur Meyve Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
17 5108137 Hormonlar Ve Meyvecilikte Kullanım Olanakları S 3 0 3 6
18 5108139 Bağ. Büy.Düzen. Madd. Kullanım Olanakları S 3 0 3 6
19 5108141 Özel Mantar Üretim Teknikleri S 3 0 3 6
20 5108143 Sebze Tarımında Yeni Gelişmeler I S 3 0 3 6
21 5108145 Meyve Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler I S 3 0 3 6
22 5108147 Meyve Ağaçlarında Beslenme Fizyolojisi S 3 0 3 6
23 5108149 Bahçe Bit. Organik Tarım ve Genel Prens. S 3 0 3 6
24 5108151 Sera Sebze Yetiştiriciliğinde Prensipler S 3 0 3 6
25 5108153 Sebzelerde Mineral Beslenme S 3 0 3 6
26 5108155 Bitki Yetiştirme Ortamları S 3 0 3 6
27 5108157 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler S 3 0 3 6
28 5108158 Meyve Ağaçlarında Dinlenmenin Fizyolojik Esas... S 3 0 3 6
29 5108159 Sert Kabuklu Meyve Türlerinde Kullanılan Anaç... S 3 0 3 6
30 5108160 Bahçe Bitkilerinde Araştırma ve Deneme Teknik... S 3 0 3 6
31 5108161 PCR Temelli Genetik Analiz Yaklaşımları S 3 0 3 6
32 5108162 Bahçe Bitkilerinde Kullanılan Genetik Markörl... S 3 0 3 6
33 5108163 Bahçe Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Sunum T... S 3 0 3 6
34 5108164 Bitki Biyokimyası S 3 0 3 6
35 5108165 Sebze Tohumculuk Tekniği S 3 0 3 6
36 5108166 Bahçe Bitkileri Ekofizyolojisi S 3 0 3 6
37 5108167 Bahçe Bitkilerinde Polen Morfolojisi S 3 0 3 6
38 5108168 Bahçe Bitkilerinde Kromozom Yapı ve Fonksiyon... S 3 0 3 6
39 5108169 Bahçe Bitkilerinde Genetik Analizin Temel İlk... S 3 0 3 6
40 5108170 İleri Fidancılık Teknikleri S 3 0 3 6
41 5108171 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
42 5108102 Seminer Z 0 2 0 6
43 5108701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
44 5108703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5108204 Meyve Ağaç. Büyüme ve Gelişme Fizyo. S 3 0 3 6
2 5108206 Yumuşak çekirdekli meyve türlerinde kullanıla... S 3 0 3 6
3 5108208 Bahçe Bitkilerinde Döllenme Biyolojisi S 3 0 3 6
4 5108210 Meyve Pomolojisi (Çeşit Bilimi) S 3 0 3 6
5 5108212 Bahçe Bitkilerinde Yaprak Gübrelemesi S 3 0 3 6
6 5108214 Bahçe Bitkilerinde Laboratuvar Tekniği II S 3 0 3 6
7 5108216 Bahçe Bitkilerinde Doku Kültürleri S 3 0 3 6
8 5108218 Bahçe Bitkilerinde Dayanıklılık Islahı S 3 0 3 6
9 5108220 Özel Bağ Islahı S 3 0 3 6
10 5108224 Bahçe Bitk. Çoğaltma Mat. Üretimi S 3 0 3 6
11 5108228 Bitki Biyokimyası S 3 0 3 6
12 5108230 Mey. Derim Öncesi Fiz. ve Derim Krit. S 3 0 3 6
13 5108232 Topraksız Tarım Teknikleri S 3 0 3 6
14 5108234 Bağcılıkta Anaçlar ve Anaç Islahı S 3 0 3 6
15 5108236 Özel Ampelografi S 3 0 3 6
16 5108240 Sebze Tarımında Yeni Gelişmeler  II S 3 0 3 6
17 5108242 Meyve Yetiştiriciliğinde Yeni Gelişmeler II S 3 0 3 6
18 5108244 Sanayi Sebzeciliği S 3 0 3 6
19 5108246 Organik Sebze Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
20 5108248 Organik Meyve Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
21 5108250 Sebzelerde Mineral Beslenme II S 3 0 3 6
22 5108252 Bitki Stres Fizyolojinde Uygulamalar S 3 0 3 6
23 5108254 Asma Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
24 5108256 Bağcılıkta Yeni Gelişmeler II S 3 0 3 6
25 5108257 Meyve Ağaçlarında Anaç-Kalem İlişkisi S 3 0 3 6
26 5108258 Bahçe Bitkilerinde Çiçek Tozu Canlılık-Çimlen... S 3 0 3 6
27 5108259 Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Kullanılan A... S 3 0 3 6
28 5108260 Enzim Biyoteknolojisi S 3 0 3 6
29 5108261 Bahçe Bitkileri Islahında Gen Aktarım Teknikl... S 3 0 3 6
30 5108262 Protein Yapıları ve Protein  Biyosentezi S 3 0 3 6
31 5108263 Sebze Tohumlarının Kontrol ve Sertifikasyonu S 3 0 3 6
32 5108264 Organik Sebze Tohum ve Fide Üretimi S 3 0 3 6
32 5108265 Serada Kesme Çiçek Yetiştiriciliği S 3 0 3 6
33 5108266 Bahçe Bitkilerinde Moleküler Biyolojisi Yönte... S 3 0 3 6
34 5108267 Bahçe Bitkilerinde Enzimlerin Abiyotik ve Biy... S 3 0 3 6
35 5108268 Bahçe Bitkilerinde Enzimlerin Etki Mekanizmas... S 3 0 3 6
36 5108269 Bahçe Bitkilerinde Yapraktan Gübreleme S 3 0 3 6
37 5108469 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
38 5108201 Seminer Z 0 2 0 6
39 5108601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
40 5108603 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Bahçe Bitkileri Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr