TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5115101 Toprak Sınıf. Sistemleri ve Teşhis Horizonlar... S 3 0 3 6
2 5115103 Kurak Bölge Toprakları S 3 0 3 6
3 5115105 Kil Minerolojisi S 3 0 3 6
4 5115107 İleri Toprak Genesisi S 3 0 3 6
5 5115109 Kültür Bit. Besl. Fizyo. ve Fizikokimyası S 3 0 3 6
6 5115111 Verimlilik Analizleri S 3 0 3 6
7 5115113 Bahçe Bitkilerinin Gübrelenmesi S 3 0 3 6
8 5115115 Toprak Verimliliğinde Özel Sorunlar S 3 0 3 6
9 5115117 Toprak Kirlenmesi S 3 0 3 6
10 5115119 Laboratuvar Tekniği S 3 0 3 6
11 5115121 Topraklarda İyon Değişmi S 3 0 3 6
12 5115123 Su Kalitesi S 3 0 3 6
13 5115125 Bitkilerde Mikrobesin Element Değişimi S 3 0 3 6
14 5115127 Kuaterner Topraklar S 3 0 3 6
15 5115129 Toprakların Tarımsal  Değerlendirilmesi S 3 0 3 6
16 5115131 Toprak Biliminde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
17 5115133 Deneme Tekniği S 3 0 3 6
18 5115135 Topr. Oluş. Ana Mat.  Bileşim ve Özel. S 3 0 3 6
19 5115137 Strüktürel Jeomorfoloji S 3 0 3 6
20 5115139 Görüntü İşleme ve Yorumlanması S 3 0 3 6
21 5115141 İleri Toprak-Su İlişkileri S 3 0 3 6
22 5115143 Yeşil Gübreler S 3 0 3 6
23 5115145 Uzaktan Algılama ve Tarımda Kullanılması S 3 0 3 6
24 5115147 Top. Mik. Sayım Yönt. ve Biy. Akt. Belir. S 3 0 3 6
25 5115149 İleri Toprak Verimliliği S 3 0 3 6
26 5115151 Sür. Tarım ve Ekos. Kor. Açıs. Top. Kal. ve Ö... S 3 0 3 6
27 5115153 Bitki Ekofizyolojisi S 3 0 3 6
28 5115155 Bitkilerde Ağır Metal Stresi S 3 0 3 6
29 5115157 Toprakta Karbon Döngüsü S 3 0 3 6
30 5115159 İleri Toprak Kimyası S 3 0 3 6
31 5115161 Toprak Fiziko Kimyası S 3 0 3 6
32 5115163 Toprak Bilgi Sistemleri S 3 0 3 6
33 5115164 Toprağın Mikrobiyolojik Dinamiği S 3 0 3 6
34 5115165 Besin Elementleri Döngüsünde Mikroorganizmala... S 3 0 3 6
35 5115166 Toprak Mekaniği S 3 0 3 6
36 5115167 Toprak Sağlığı ve Organik Madde İçeriği S 3 0 3 6
37 5115168 Toprak Biliminde Coğrafi Bilgi Sistemleri ve.. S 3 0 3 6
38 5115169 Uzaktan Algılama Yazılımları S 3 0 3 6
39 5115170 Kuarterner Topraklar S 3 0 3 6
40 5115171 Toprak Jeomorfolojisi S 3 0 3 6
41 5115172 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
42 5115102 Seminer Z 0 2 0 6
43 5115701 Danışmanlık Z 0 1 0 0
44 5115703 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5115204 Toprak Taksonomisi S 3 0 3 6
2 5115206 Toprak Minerolojisi S 3 0 3 6
3 5115208 Bitkilerde Beslenme Bozuklukları S 3 0 3 6
4 5115210 Topraksız Kültürde Bitki  Besleme Teknikleri S 3 0 3 6
5 5115212 Süs Bitkilerinin Gübrelenmesi S 3 0 3 6
6 5115214 İşletme Gübreleri ve Artıkların Değr. S 3 0 3 6
7 5115216 Tarla Bitkilerinin Gübrelenmesi S 3 0 3 6
8 5115218 Çevre Kirlenmesi  Tarım İlişkileri S 3 0 3 6
9 5115220 Tuzlu ve Alkali Topraklar S 3 0 3 6
10 5115222 Çevre Kimyası S 3 0 3 6
11 5115224 Arazi Yetenek Sınıfları S 3 0 3 6
12 5115226 Paleopedoloji S 3 0 3 6
13 5115228 Toprak Biliminde Son Gelişmeler S 3 0 3 6
14 5115230 Toprak Morfolojisi ve Mikromorf. S 3 0 3 6
15 5115232 Kristalografi S 3 0 3 6
16 5115234 Sedimentoloji S 3 0 3 6
17 5115236 Toprak Tarihi S 3 0 3 6
18 5115238 İleri Toprak ve Su Korunumu S 3 0 3 6
19 5115240 Coğrafi Bilgi Sistemleri S 3 0 3 6
20 5115242 İleri Toprak Teknolojisi S 3 0 3 6
21 5115244 Bitki Besinlerini HazırlamaTekniği S 3 0 3 6
22 5115246 Yaprak Gübreleri S 3 0 3 6
23 5115247 Su Kalitesi S 3 0 3 6
24 5115248 Mikorizanın Tarımda Kullanılması S 3 0 3 6
25 5115250 Toprak Deg. Belir. Değ.ve iyileşt. Metotları S 3 0 3 6
26 5115252 Bitkilerde Tuzluluk Stresi ve Tolerans S 3 0 3 6
27 5115254 Jeostatistik S 3 0 3 6
28 5115255 Tarımsal Alanlarda Biokütlenin ( biyomas ) Be... S 3 0 3 6
29 5115256 Toprak Pedojenik İşlemleri ve Karbon Döngüsü S 3 0 3 6
30 5115257 Mikrobiyal İzolasyon ve Aşılama Yöntemleri S 3 0 3 6
31 5115258 Toprakta Simbiyotik Yaşamlar S 3 0 3 6
32 5115259 Toprak Biliminde Akademik Yazım S 3 0 3 6
32 5115260 Arazi Değerlendirmesi S 3 0 3 6
33 5115261 Coğrafi Bilgi Sistemleri Analizleri S 3 0 3 6
34 5115262 Sayısal Toprak Haritalama S 3 0 3 6
35 5115263 İleri Bilimsel Yazı Yazma Teknikleri S 3 0 3 6
36   Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
37 5115201 Seminer Z 0 2 0 6
38 5115601 Danışmanlık Z 0 1 0 0
39 5115604 Uzmanlık Alan Dersi Z 4 0 4 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü       21 30
 
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam         30
 
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1   Danışmanlık Z 0 1 0 0
2   Uzmanlık Alanı Dersi Z 4 0 4 6
3   Yüksek Lisans Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Toplam   - - - 30

 
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Ana Bilim Dalı  
Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Güncel Ders Listesi (İngilizce)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaç ve Hedefler)
Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı)
   

 NASIL KULLANILIR ?

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Fen Blilimler Ensitütüsü
Osmanbey Kampüsü 
Tlf : 0 414 318 30 00
(Enstitü Sekreteri 3759)
(Yazı İşleri:   3760)
(Öğrenci İşleri: 3761-3762)
Fax : 0.414 318 3827
E-posta : fenbilens@harran.edu.tr